-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

grudzień

2018

+ Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów

 

 

06

grudzień

2018

+ Wyczekiwany gość!

Jak co roku, 6 grudnia do uczniów klas VIB3, IVB2 – VIB4 oraz VIIB2-VIIIB  zawitał od dawna wyczekiwany gość. Zebrani przy suto zastawionych stołach oczekiwali na przyjście Świętego Mikołaja. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali swoje upominki od świętego Mikołaja i pomocnika, który mu towarzyszył. Dzień pełen wrażeń, słodkości i prezentów zakończyło wspólne wykonywanie kartek świątecznych. Młodzieży towarzyszyli rodzice, którzy w czasie warsztatów bożonarodzeniowych wspólnie przygotowywali kartki świąteczne. Karty przekazane zostały na kiermasz organizowany przez Fundację Promień Słońca.

 

                                                                                   Organizatorzy:

Beata Bek

Ewa Górecka

Marcelina Makowiecka

29

listopad

2018

+ Bal Andrzejkowy 2018

W dniu 29 listopada 2018r. w naszej Szkole odbyło  się spotkanie integracyjne z okazji zbliżających się Andrzejek- Bal Andrzejkowy. Bal został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i Opiekunów SU. W Balu wzięli  udział wszyscy obecni w tym dniu w Szkole uczniowie oraz zaproszeni Goście – uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku. Łącznie około 130 osób.

 

Podczas balu odbyły się  atrakcyjne  konkursy i zajęcia  integrujące oba środowiska osób niepełnosprawnych. Wybrano Królową i Króla Balu. Największą atrakcją były oczywiście andrzejkowe , staropolskie wróżby.

Cyklicznie odbywające się spotkania integracyjne z młodzieżą z SOSz-W w Pułtusku pozwalają naszym uczniom na kontynuację zawartych wcześniej przyjaźni oraz na rozwijanie tak ważnych umiejętności społecznych i kompetencji kluczowych.

Nagrody zostały zakupione  przez  organizatorów  oraz Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w ramach programu „Powiat Otwartych Szans”.

Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe i opłacenie obiadów dla Gości. Dziękujemy Fundacji Promień Słońca za zakup słodyczy na poczęstunek.

Dziękujemy też wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Balu – uczniom i Nauczycielom,  szczególnie Oskarowi Sz. z klasy VIIIA za wspaniale przygotowaną oprawę muzyczną imprezy.

Edyta Wożniak-Ryży

Opiekun SU

 

28

listopad

2018

+ Samorząd Uczniowski

W dniu 28 listopada 2018r.  uczniowie reprezentujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego zostali zaproszeni przez Dyrektora naszej Placówki Panią Ewę Lewicką na kolejne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Takie wspólne spotkania są już tradycją. Zarząd Samorządu poproszony przez Dyrektora PZSiPS o zabranie głosu, przedstawia skład zarządu SU oraz  plany na bieżący rok szkolny.

 

W posiedzeniu Rady Pedagogicznej , która odbyła się w dniu 28 listopada wzięli udział: Artur Makarewicz- przewodniczący SU w roku szkolnym 2018/2019 oraz Marta Fibakiewicz- zastępca przewodniczącego.

Artur przedstawił skład Samorządu oraz zapoznał Radę Pedagogiczną z pomysłami do realizacji , a jest ich  wiele. Poprosił Nauczycieli o pomoc , a Dyrektora PZSiPS o dobrą współpracę oraz podziękował za zaproszenie.

Udział uczniów w posiedzeniach Rady jest miłym akcentem w życiu Samorządu i wyróżnieniem dla Uczniów.

Również w dniu 28 listopada dwoje członków  Zarządu SU: Weronika Sztrauch i Kacper Wlazło reprezentowali naszą Szkołę podczas Spotkania Logopedów, które odbyło się w naszej Placówce. Uczniowie witali Gości, odprowadzali do miejsca spotkania i wręczali foldery. Uczniowie oczarowali Gości bardzo dużą kulturą osobistą , jak zawsze wzorowo reprezentowali swoje środowisko .

Edyta Woźniak-Ryży

Opiekun SU

 

22

listopad

2018

+ UWAGA RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

UWAGA RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

28 listopada 2018 r. (środa)
w godzinach 17.00 - 18.30
dzień otwarty dla rodziców
(prawnych opiekunów) uczniów
Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi (klasy A i B)
i Szkoły Przysposabiającej do Pracy (klasy B).

Godzina 17.00 - zebranie ogólne w stołówce szkolnej

poświęcone omówieniu zasad związanych

z bezpiecznym korzystaniem z nowoczesnych urządzeń i Internetu.

Po spotkaniu ogólnym odbędą się zebrania

z wychowawcami klas oraz konsultacje
z nauczycielami i specjalistami.

ZAPRASZAMY RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

DO UDZIAŁU W DNIU OTWARTYM.

 

29

listopad

2018

+ Bal Andrzejkowy 9.30-13.00 - organizator SU

02

listopad

2018

+ 2 listopada 2018 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

16

październik

2018

+ Apel- XVIII Dzień Papieski

12

październik

2018

+ Święto Szkoły 2018 godz. 9.30

01

październik

2018

+ Dzień Chłopaka- dyskoteka organizowana przez SU