-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

luty

2019

+ Karnawał trwa!

Czas karnawału to czas zabawy , balów i przebierańców. Karnawał to nie tylko zabawa w Rio de Janeiro , Wenecji czy w Nowym Orleanie. Karnawał to też wspaniała zabawa w naszej Placówce.

W dniu 18 lutego 2019 roku w naszej Placówce odbył się Bal Karnawałowy. Został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i opiekunów Samorządu. Wspaniałe kolory i przebrania uczniów na długo zostaną w naszej pamięci.

 

Podczas balu wybrano Królową Balu, którą została Oliwia Chmielewska oraz Króla , którym został Krystian Kamieniecki. Nagrodzono też uczniów za wspaniałą zabawę oraz wszystkich przebranych. Nagrodę otrzymał również przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Oskar Sz. , który przygotował muzykę i sprzęt na imprezę.

Podczas Balu zorganizowano poczęstunek, który został przygotowany przez Samorząd Uczniowski . Dziękujemy Fundacji Promień Słońca za zakup pysznych pączków, którymi tego dnia pachniała cała szkoła.

Edyta Woźniak-Ryży

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

14

luty

2019

+ Walentynki w naszej Szkole- dzień na czerwono.

Popularne Walentynki stosunkowo niedawno zagościły w polskim kalendarzu. Obchody walentynkowe trafiły do Polski dopiero w latach 90. XX wieku. Przywędrowały z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, gdzie mają ponad pięciowiekową tradycję. W naszej Szkole też obchodzimy Walentynki, traktując ten dzień jako dzień miłości, przyjaźni i sympatii. Międzynarodowym symbolem Walentynek jest serce. To zrozumiałe. Uosabia miłość, czułość, oddanie.  W szkole w tym dniu Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Walentynki były różne, jednak głównie miały właśnie kształt serca i przeważał w nich kolor czerwony.

 

Wszystko w czerwonej oprawie! Dzięki zgodzie pani Dyrektor w dniu tym do szkoły mogliśmy założyć ubrania w kolorze czerwonym. I zrobiło się naprawdę walentynkowo. Całą akcję zorganizował Samorząd Uczniowski. Uczniowie o godz.10.30 zebrali się na dolnym korytarzu, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcia. Tym , którzy wyróżniali się czerwonym ubraniem podarowano słodki upominek- oczywiście w kształcie serca.

Edyta Woźniak-Ryży

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

25

styczeń

2019

+ JESTEŚMY BEZPIECZNI ZIMĄ !

W dniu 25 stycznia 2019 r. uczniowie Placówki spotkali się na kolejnym apelu, którego tematyka była związana z zimowym wypoczynkiem. Podczas spotkania przypomniano zasady związane z bezpieczeństwem w czasie zimy, m.in. zakaz wchodzenia na lód, zabawa w bezpiecznych miejscach, zakładanie odzieży adekwatnej do pogody. Krótkie filmy przypomniały uczniom co trzeba zrobić, gdy zobaczą osobę, pod którą załamał się lód oraz jak wygląda ratowanie takich osób.

Omówiono również procedurę zgłaszania wypadków na numer alarmowy 112, czyli co powiedzieć, aby szybko przyjechała pomoc.

 

W czasie spotkania zwrócono również uwagę na inne sytuacje, związane z codziennym funkcjonowaniem uczniów, w których należy zachować ostrożność. Szczególnie ważne jest właściwe korzystanie z Internetu i nowoczesnych urządzeń. Podczas surfowania w sieci uczniowie muszą pamiętać m.in. że nie wolno podawać swoich danych, wysyłać zdjęć i obrażać innych, a wszystkie niepokojące zdarzenia trzeba zgłaszać rodzicom lub opiekunom.

Bezpieczeństwo w czasie zimy i zimowego wypoczynku, to również właściwe zachowania w ruchu drogowym: przechodzenie przez ulicę w wyznaczonych miejscach, odpowiedzialne korzystanie z sygnalizacji świetlnej, poruszanie się lewą stroną drogi w przypadku braku chodnika. Ważne jest też noszenie odblasków, aby być widocznym po zmroku.

Podczas apelu podkreślono, że niezwykle istotna jest ostrożność w kontaktach z obcymi. Dzieciom nie wolno przyjmować prezentów od nieznajomych. Nie wolno również pójść z nieznajomym, kiedy zaproponuje obejrzenie rzeczy, która jest dla dziecka atrakcyjna.

Ferie to czas odpoczynku, aktywności na świeżym powietrzu – pamiętajmy, że bez względu na to, gdzie odpoczywamy – w domu czy poza domem – zawsze musimy przestrzegać zasad związanych z naszym bezpieczeństwem.

Anna Grochowska

 

 

 

21

styczeń

2019

+ UWAGA RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

UWAGA RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

23 stycznia 2019 r. (środa)
w godzinach 17.00 - 19.00
dzień otwarty dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów
Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi (klasy A i B)
i Szkoły Przysposabiającej do Pracy (klasy B).

godzina 17.00
spotkania szkolnego zespołu konsultantów

godzina 17.45
zebranie z wychowawcą klasy

godzina 17.00 – 19.00
konsultacje z nauczycielami i specjalistami

ZAPRASZAMY RODZICÓW
(PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
DO UDZIAŁU W DNIU OTWARTYM.

18

styczeń

2019

+ BEZPIECZNE FERIE 2019

W dniu 18 stycznia 2019 r. uczniowie Placówki uczestniczyli w apelu związanym ze zbliżającymi się zimowymi feriami. Apel rozpoczął się od wesołej piosenki, która wprowadziła społeczność szkolną w tematykę spotkania. Naszym gościem był Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie: Pan Adam Nadworski. Pan Komendant przypomniał zasady dotyczące właściwego zachowania podczas zimowego odpoczynku.

 

Zwrócił uwagę na sposób ubierania się odpowiedni do pogody, na wybieranie do zabawy miejsc, które są bezpieczne, np. nie należy zjeżdżać na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych, podczas zjeżdżania należy zachować bezpieczną odległość między sankami, nie wolno doczepiać sanek do samochodów. Pan Komendant szczególnie podkreślał fakt, że nie wolno wchodzić na zamarznięte jeziora, kanały, stawy, ponieważ pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod ciężarem znajdujących się na nim osób. Nasz gość kładł również nacisk na właściwe zachowanie podczas innych zimowych zabaw: śnieżki lepimy z miękkiego śniegu, a nie z kawałków lodu, do jazdy na łyżwach wybieramy zorganizowane lodowiska, nie ślizgamy się na jezdni i na chodnikach.

Pan Adam Nadworski został również zaangażowany do konkursu zagadek. Wspomagał odpowiadających i jednocześnie wręczał nagrody za właściwe rozwiązania. Zwycięzcy – oprócz owocowych soków – otrzymali komplety elementów odblaskowych, które ufundowała Straż Miejska.

Bardzo serdecznie dziękujemy Zastępcy Komendanta Panu Adamowi Nadworskiemu ze Straży Miejskiej w Legionowie za upominki dla uczniów oraz przeprowadzenie pogadanki edukacyjnej dotyczącej przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

Anna Grochowska

 

 

 

 

18

luty

2019

+ Bal Karnawałowo-Walentynkowy ze względu na żałobę narodową przeniesiony na poniedziałek 18 lutego w godz. 9.30-12.30. Poczęstunek od Samorządu Uczniowskiego i od Fundacji Promień Słońca.

14

luty

2019

+ Walentynki - ubieramy się na kolor czerwony, wspólne zdjęcie o godz. 10.30 i słodka nagroda od Samorządu Uczniowskiego.

18

styczeń

2019

+ apel "Bezpieczne ferie 2019" godz.10.30

11

styczeń

2019

+ spotkanie - bezpieczeństwo w Internecie godz.10.30

21

grudzień

2018

+ WIGILIA SZKOLNA 2018 - godz. 9.30