-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

styczeń

2019

+ BEZPIECZNI W SIECI

W dniu 11 stycznia 2019 r. uczniowie Placówki wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym dotyczącym bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii.

Naszymi gośćmi byli Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie: Pan Adam Nadworski i Pan Paweł Szulc. Panowie Komendanci omówili zagrożenia, jakie niesie bezkrytyczne korzystanie z elektronicznych mediów. Rozmawiali z uczniami na temat właściwych zachowań podczas przeglądania stron internetowych, np. portali społecznościowych czy usługowych.

 

Szczególną uwagę uczniów zwracali na e-maile od nieznanych osób oraz na to, aby nie otwierać podejrzanych załączników, które mogą zawierać wirusy. Podkreślali, że nie wolno podawać osobom poznanym w Internecie swoich danych osobowych ani wysyłać zdjęć. Podczas spotkania położono także nacisk na fakt,
że w Internecie nikt nie jest anonimowy i bezkarny - każdy komputer w sieci można zidentyfikować, a osoba, która łamie prawo może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

Szczególnie istotna rzecz, która wyniknęła ze spotkania z Funkcjonariuszami Straży Miejskiej, dotyczyła konieczności informowania rodziców lub nauczycieli o sytuacjach, które są bardzo niepokojące, np. próba wymuszenia danych osobowych, propozycje spotkania składane przez osobę poznaną w sieci itp.

Na zakończenie spotkania na wszystkich czekała słodka niespodzianka, której fundatorem była Straż Miejska w Legionowie.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Adamowi Nadworskiemu i Panu Pawłowi Szulcowi ze Straży Miejskiej w Legionowie za udział w spotkaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii.

Anna Grochowska

 

 

 

 

09

styczeń

2019

+ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY „ZOOM YOURSELF”

Nasza placówka od listopada 2018 roku bierze udział w międzynarodowym projekcie „ZOOM YOURSELF”

Projekt ten zaplanowany jest na pięć miesięcy. Bierze w nim udział 7 szkół partnerskich z 5 krajów (Turcja, Słowenia, Francja Włochy, Polska).  Głównym celem projektu jest zachęcanie nastolatków do wyrażania swoich uczuć, myśli i postrzegania wzrokowego za pomocą fotografii. Ludzie naszej ery są daleko od społeczeństwa, natury i rzeczywistego życia z powodu uzależnienia od Internetu i smartfonów. Młodzi ludzie są najbardziej dotkniętą grupą przez te czynniki.  Głównym celem jest włączenie  grupy projektowej w życie społeczne, poprzez naukę nowych umiejętności, rozbudzanie zainteresowań, odkrycia  nowego hobby, a także poznanie własnego potencjału.

 

Działania zaplanowane w ramach tego projektu to:

- 3-miesięczny kurs fotografii (fotografia podstawowa)

 -wyjazdy na plenery i wdrażanie nowych informacji

- zajęcia społecznościowe, takie jak dni filmowe, dni teatralne i wizyta w bibliotece miejskiej

- zakończenie projektu wystawą , albumem zdjęć bądź przygotowaniem wspólnego filmu

Nasza grupa projektowa liczy 10 uczniów, 3 nauczycieli naszej placówki( panie Iwona Zielińska, Marcelina Makowiecka, autor tej publikacji) oraz 3  fotografów( panie: Katarzyna Różańska-Leszczyńska, Dorota Milerowicz, Monika  Kosewska).

Jak do tej pory przeprowadziliśmy 3 sesje fotograficzne. Jedną jesienią w parku Jabłonna, drugą w legionowskim ratuszu podczas Koncertu Kolęd i trzecią ostatnio w Serocku.

29 października 2018r. uczestnicy projektu  zawitali do parku w Jabłonnie. Powitała ich piękna kolorowa polska złota jesień. Wspaniała pogoda. Idealne miejsce i czas do robienia zdjęć . Wszyscy korzystali z tej okazji. Z pełnym zaangażowaniem pod czujnym okiem pani Katarzyny robili ujęcia różnych obiektów w parku poczynając od liści wirujących w powietrzu poprzez drzewa i budynki.

Dnia 9 stycznia 2019 zespół z naszej placówki wzmocniony profesjonalistkami  panią Dorotą Milerowicz i  Katarzyną Leszczyńską znalazł się  w pięknym zaśnieżonym Serocku.  Adepci sztuki fotografowania mimo zimna nie odpuścili  i z aparatami w ręku zrobili mnóstwo ujęć. Będzie ciekawy materiał na strony projektu i na wystawę.

Projekt trwa. Zdjęcia zrobione na warsztatach są w obróbce. Przed nami jeszcze kilka miesięcy zabawy i nauki fotografowania.

                                                                                               Jerzy Jastrzębski

 

 

 

 

05

styczeń

2019

+ V Krajowe Warsztaty Witrażu i Mozaiki w naszej Placówce

W dniu 5 stycznia 2019 roku w naszej placówce  odbyły się V Warsztaty Witrażu i Mozaiki. W warsztatach wzięło udział wielu artystów z całego kraju oraz  zaproszeni podopieczni fundacji ”Promień Słońca”-  uczniowie szkoły  oraz ich rodziny.  Gospodarzem spotkania była oprócz fundacji „Promień Słońca” legionowska pracownia witrażu 12U.pl.

 

 „ Ostatnia Wieczerza” u nas.

Grupa przyjezdnych artystów pod kierownictwem  Andrzeja  Bochacza skoncentrowała się na wykonywaniu olbrzymiej mozaiki „Ostatniej wieczerzy”. Prace nad tą mozaiką trwają już od kilku miesięcy i pracuje nad nią zespół niezwykle utalentowanych artystów z całego kraju.

-W kościele parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie w bieżącym roku pojawi się szczególne dzieło.-mówił artysta Andrzej Bochacz- Z inicjatywy Księdza Proboszcza Tomasza Chciałowskiego w miejsce dotychczasowego wydruku cyfrowego „Ostatniej wieczerzy” zamontowana zostanie mozaika, kopia słynnej polichromii Leonarda da Vinci.

Rozmiary dzieła to 3x6 m a będzie się składało z około 500.000 niewielkich szklanych kostek. Oryginalna polichromia doczekała się w XIX stuleciu kolejnej odsłony. W Wiedniu kościele Minorytów Giacomo Raffaelli odsłonił uwspółcześnioną wersję dzieła Leonarda. To na jego podstawie powstaje mozaika, która będzie ozdobą legionowskiej świątyni.

Poza niewątpliwymi wartościami sakralnymi oraz estetycznymi należy zwrócić uwagę na szczególny walor przedsięwzięcia o znaczeniu integracyjnym.

Legionowska Pracownia Witrażu i Mozaiki 12U od 6 lat prowadzi zajęcia w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.  

Mozaika „Ostatnia wieczerza” jest realizowana przez artystów pracowni. Powstaje również przy wydatnej pomocy uczniów uczestników zajęć witraży i mozaiki. Grupa uczestników tych spotkań jest z każdym rokiem coraz większa. Ich zaangażowanie i pragnienie tworzenia barwnych, czarujących i odważnych prac jest wielką nadzieją na przyszłość. Radość jakiej doświadczają profesjonaliści i adepci jest gwarancją, że udzieli się ona w nieodległej przyszłości wiernym oraz odwiedzającym legionowski kościół.-podkreślił twórca.

Wspólne rodzinne mozaikowanie przynosi  uczestnikom wiele radości. Fani mozaikowania uczą się nawzajem, próbują nowych możliwości i cieszą się  z sukcesów. Powstało wiele ciekawych prac, a wśród nich super wykonana ikona. Oprócz wymienionych zalet wspólnie  spędzonego czasu uczestnicy podkreślają walory terapeutyczne, rozwój kreatywności, zdolności manualnych młodych adeptów sztuki mozaikowania. Dla podopiecznych fundacji wielką radością i zaszczytem jest branie udziału w tak ogromnym przedsięwzięciu  jak wykonanie mozaiki „ Ostatniej wieczerzy” oraz współpraca z znanymi artystami. Zapraszamy na następne spotkania wszystkich zainteresowanych tą formą spędzania wolnego czasu z rodziną.

                                                                    Jerzy Jastrzębski

 

 

 

 

21

grudzień

2018

+ Święta Bożego Narodzenia w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Nie trzeba nikomu przypominać, że święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. Wszyscy się przygotowują do ich uroczystego celebrowania. Powody tych przygotowań są różne dla jednych to tradycja, szczególna okazja do dobrej zabawy i wypoczynku w rodzinnym gronie. Dla drugiej grupy to radosny czas oczekiwania na obchody kolejnej rocznicy narodzin dzieciątka Jezus.

 

„Wigilia” oznacza „czuwanie”

W dniu 20 grudnia 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zaprezentowano  przedstawienie, w którym  autorka scenariusza, nauczycielka religii  Joanna Archutowska pokazała jak zgodnie z tradycją czcić narodziny dzieciątka Jezus. Jak połączyć współczesne podejście do świąt z jej źródłem- narodzinami Zbawiciela.

- Spotkaliśmy się, by w serdecznej atmosferze-wyjaśniła zebranym- spędzić czas, dokładniej poznać tradycje nocy wigilijnej, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne. Niezwykle ważną sprawą jest przestrzeganie naszych polskich, bogatych w treść religijną tradycji, a zwłaszcza wigilijnych i bożonarodzeniowych.  Niech  pielęgnowane w domach staropolskie tradycje i zwyczaje kształtują w nas dojrzałe postawy religijne i przywrócą ciepło  atmosferze rodzinnej- dodała.

Aktorzy wyjaśniali uczestnikom uroczystości ważne powody dla których obchodzimy w ten sposób święta Bożego Narodzenia. Wśród widzów przedszkolaki i młodsi uczniowie potrzebowali prostych jasnych wyjaśnień stąd za słowem mówionym pokazywano konkretne sceny obrazujące czasy narodzin Jezusa jak i współczesne obchody. Na scenie nie zabrakło bibilijnych pastuszków, królów i aniołów. Była też tradycyjna stajenka zbita z surowych desek z dziurami wypełnionymi pachnącym sianem. Przed nią królował tradycyjny żłobek.

„Dla chrześcijan to bardzo ważne święta, a szczególnie wigilia. Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najuroczystszym i najbardziej wzruszającym wieczorem roku. Słowo „wigilia” oznacza „czuwanie” czyli nasze oczekiwanie na narodzenia Pana Jezusa.  Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. Na stole wigilijnym, oprócz potraw, kładzie się talerz z opłatkiem, zapala świecę, a pod obrus wkłada garść siana.”

Zanim zebrani zasiedli do wigilijnego stołu…

Przygotowania do świąt w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek trwały od początku grudnia. Już 3.12.18  uczniowie z Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego oraz uczniowie, rodzice , nauczyciele z naszej placówki przygotowywali stroiki świąteczne.  Trwały prace nad pięknymi ozdobami świątecznymi wykonanymi techniką decoupage.  Na warsztatach florystycznych powstały stroiki świąteczne. Uczniowie wykonali piękne mozaiki artystyczne. Wszystkie te ozdoby przekazali na kiermasz przedświąteczny. Inni przygotowywali się do koncertu kolęd. Wszystkie te działania miały skutecznie przypomnieć jednym, a nauczyć innych dlaczego obchodzimy Boże Narodzenie. Podsumowaniem wszystkich działań była wspólna wieczerza dla 260 osób  przygotowana w pięknie udekorowanej sali. Zebrani dzielili się opłatkiem, składali życzenia. Na zakończenie uroczystości pojawił się Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami. W tym roku wszystkich uczniów obdarowała Rada Rodziców. Życzenia złożył ksiądz prałat Lucjan Szcześniak i dyrektor placówki pani Ewa Lewicka.


                                                                                  Jerzy Jastrzębski

 

20

grudzień

2018

+ Odpowiedzialni Społecznie 2018

Podczas przedświątecznej sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2018 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie otrzymał nagrodę główną w konkursie Odpowiedzialni Społecznie 2018 w kategorii Instytucja Odpowiedzialna Społecznie 2018 za działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych naszego powiatu, zapobiegające wykluczaniu społecznemu, aktywizowanie innych instytucji na rzecz osób niepełnosprawnych, współdziałania w realizacji Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego. Wyróżnienie w imieniu naszej placówki odebrała dyrektor pani Ewa Lewicka.

Tego samego dnia pan Jerzy Jastrzębski otrzymał nagrodę w konkursie Odpowiedzialni Społecznie 2018 w kategorii Pracownik Odpowiedzialny Społecznie 2018 za działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych naszego powiatu. Do konkursu zgłosiła swojego kolegę Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. 

 

        

14

luty

2019

+ Bal karnawałowo-walentynkowy ( organizator Samorząd Uczniowski z Opiekunami) godz.9.30-12.30

18

styczeń

2019

+ apel "Bezpieczne ferie 2019" godz.10.30

11

styczeń

2019

+ spotkanie - bezpieczeństwo w Internecie godz.10.30

21

grudzień

2018

+ WIGILIA SZKOLNA 2018 - godz. 9.30

17

grudzień

2018

+ SZKOLNE KOLĘDOWANIE 2018