Podziękowanie                                     

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
ul. Jagiellońska 69 w Legionowie,
składa serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy swoją obecnością uświetnili w dniu 20 września 2018 roku
obchody Jubileuszu 50-lecia działalności naszej Placówki.
Cieszymy się, że towarzyszyliście nam w tym dniu.
Państwa obecność była dla nas niezmiernie cenna i ważna.

Z poważaniem

mgr Ewa Lewicka

 Dyrektor PZSiPS

    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

wrzesień

2018

+ UWAGA RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)- DZIEŃ OTWARTY

UWAGA RODZICE
(PRAWNI OPIEKUNOWIE)

26 września 2018 r. (środa)

DZIEŃ OTWARTY
dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów

Szkoły Podstawowej z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi (klasy A i B) i Szkoły Przysposabiającej
do Pracy (klasy B)

 

Godzina 17.00

zebrania szkolnych zespołów konsultantów:

dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
(dotyczy uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli naukę w Placówce)

opracowanie/modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

omówienie udziału ucznia w zajęciach rewalidacyjnych oraz w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Godzina 17.00 – 18.30

konsultacje z nauczycielami i specjalistami

ZAPRASZAMY RODZICÓW
(PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
DO UDZIAŁU W DNIU OTWARTYM

 

20

wrzesień

2018

+ Obchody Jubileuszu 50-lecia Placówki

03

wrzesień

2018

+ UWAGA RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)- DZIEŃ OTWARTY

UWAGA RODZICE
(PRAWNI OPIEKUNOWIE)

5 września 2018 r. (środa)

DZIEŃ OTWARTY
dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów
Szkoły Podstawowej z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi (klasy A i B) i Szkoły Przysposabiającej do Pracy (klasy B).

 

 

Godzina 17.00

ogólne zebranie dotyczące prezentacji projektu unijnego pt.
„Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych
w Legionowie”

 

Godzina 17.30

zebrania z wychowawcami klas - omówienie
m.in. udziału uczniów w zajęciach projektowych

 

Godzina 17.00 – 18.30

konsultacje z nauczycielami i specjalistami

 

Zapraszamy rodziców (prawnych opiekunów)
do udziału w dniu otwartym.

 

03

wrzesień

2018

+ uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

 

 

Ale wybiła już godzina.

Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.

Odtąd popłynął dni pracowite

nad książką szkolną i nad zeszytem.

Życzę wam wszystkim na początek

szkolnego roku – szóstek i piątek.

Uczcie się jak mówicie, „w dechę”

i niech z was szkoła ma pociechę.

Wszystkim dzieciom z nowym rokiem

życzę w szkole dobrych ocen.

Dużo słońca na podwórzu,

Mało łez, humoru dużo!

Zdrowia, szczęścia tak co krok

życzę wszystkim – nowy rok.

15

czerwiec

2018

+ MOJE WAKACJE SĄ BEZPIECZNE

W dniu 15 czerwca odbył się kolejny apel dotyczący przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnego wypoczynku. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne. Dzięki temu przypomnieli sobie m.in. numery alarmowe, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także właściwe zachowanie w kontaktach z obcymi.

 

 Ponieważ wakacje wiążą się z wypoczynkiem nad wodą, uczniowie powtórzyli zasady związane z pobytem nad kąpieliskiem:

  • korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych
  • wchodź do wody pod opieką dorosłych
  • nie skacz do wody o nieznanym dnie
  • nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie
  • nie pływaj zaraz po jedzeniu.

Przygotowana interesująca prezentacja multimedialna podsumowała wiadomości poruszane podczas spotkania. Kolejne ilustracje, dotyczące spędzania czasu wolnego, przypominały o tym, jak należy postępować, aby spędzić wakacje zdrowo i bezpiecznie.

Wychowawcy klas otrzymali również karty pracy związane z tematyką apelu. Ciekawe zadania, przeznaczone do pracy z całą klasą, utrwaliły zasady dotyczące bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

Anna Grochowska

    

 

      

       

24

wrzesień

2018

+ Wyjazd na plener fotograficzny - Mazury

20

wrzesień

2018

+ Uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia PZSiPS

03

wrzesień

2018

+ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

22

czerwiec

2018

+ Uroczyste zakończenie roku szkolnego 20172018

04

czerwiec

2018

+ 4-8 czerwca - wycieczka z cyklu: "Wyprawy po Polsce...- Łeba" . Kierownik wycieczki : Edyta Woźniak-Ryży