-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych,

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

informuje,

że lista dzieci przyjętych do przedszkola znajduje się w sekretariacie Placówki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07

maj

2018

+ Z wizytą w Centrum Nauki Kopernik

Nauka to przede wszystkim umiejętność wątpienia i stawiania pytań. Niczego nie przyjmować na wiarę, sprawdzać, kwestionować, nie bać się porażki. To podstawowe cechy badacza. Na tej idei opierał się cel naszej wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na którą wybrali się uczniowie  naszej szkoły 7 maja.  Dzieci poruszały się po wyznaczonych przez nauczycieli strefach, które obejmowały następujące tematy: żywioły, inżynieria i zagadki logiczne, stanowiska z dźwiękiem, magnesy i elektrostatyka.

Podczas wycieczki uczniowie poznawali prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. Każdy mógł poczuć się jak naukowiec który przeprowadza eksperyment i szuka odpowiedzi na nurtujące go pytanie. Wycieczka wszystkim się podobała i na pewno jeszcze  nie raz odwiedzimy Centrum Nauki Kopernik.

Paulina Niedzielska

 

 

04

maj

2018

+ Ogłoszenie

UWAGA RODZICE
(PRAWNI OPIEKUNOWIE)

9 maja 2018 r. (środa)

DZIEŃ OTWARTY

 

dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów
Szkoły Podstawowej z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi (klasy A i B)

 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy (klasy B).

Godzina 17.00

zebrania z wychowawcami klas

Godzina 17.00 – 18.30

konsultacje z nauczycielami i specjalistami

Zapraszamy rodziców (prawnych opiekunów)
do udziału w dniu otwartym.

 

 

25

kwiecień

2018

+ Warsztaty podróżnicze "W krainie wulkanów"

25 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty podróżnicze "W krainie wulkanów". Podczas warsztatów uczniowie z uwagą przyglądali się specjalnie skonstruowanej makiecie wulkanu, z którego wnętrza wydobywał się dym. Dzieci miały okazję dotknąć skał pochodzenia wulkanicznego, porównać ciężar lawy i bomby wulkanicznej, poznać znaki ostrzegawcze, które można zobaczyć przy każdym aktywnym wulkanie, a także obejrzeć zdjęcia kąpiących się w wulkanie błotnym ludzi. Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się wykonać w szkolnym ogródku dwa eksperymenty - z wybuchem wulkanu i wypłynięciem lawy. Niewątpliwie przygoda z wulkanami na długo zapadnie w naszej pamięci.

Paulina Niedzielska

 

 

23

kwiecień

2018

+ Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów

Legionowo, dn. 23.04.2018 r.

PZSiPS-437-7-2018

Informacja

dla rodziców/prawnych opiekunów

Dyrektor PZSiPS, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie informuje, że dzień 4.05.2018 r. (piątek) jest w Placówce dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  Tego dnia w Placówce mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) pracują – dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych.

W dniu 4 maja 2018 r. Placówka nie przygotowuje obiadu.

Rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców klas do dnia 27 kwietnia 2018 r. (piątek).

 

mgr Ewa Lewicka

dyrektor PZSiPS

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

 

 

20

kwiecień

2018

+ Projekt edukacyjno- animacyjny pt.,, Razem ku niepodległej”- wizyta w Muzeum Historycznym na Piaskach i udział w lekcji historycznej pt:,, Ścieżki do niepodległości w powiecie legionowskim"

 W tym roku czyli roku 2018 przypada okrągła- setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjno- animacyjny pt.,, Razem ku niepodległej” głównymi celami projektu są: propagowanie tradycji, kultury, tożsamości lokalnej i narodowej, zwiększanie świadomości osób uczęszczających do naszej placówki  na temat  wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i odbudową państwa polskiego. Będzie on realizowany poprzez wycieczki, lekcje tematyczne, warsztaty, konkursy, spotkania integracyjne na terenie powiatu legionowskiego i miasta stołecznego Warszawy.

 

Pierwszym punktem realizowanym w ramach projektu była wizyta w Muzeum Historycznym na Piaskach w poprzedni piątek   i udział w lekcji historycznej pt:,, Ścieżki do niepodległości w powiecie legionowskim". Zakres tematyczny prelekcji obejmował wydarzenia z okresu od 1794( Powstanie Kościuszkowskie) do 1918 ( odzyskanie niepodległości ) jakie miały miejsce na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego.

Kierownik muzeum pan Mirosław Pakuła w przystępny i bardzo interesujący  sposób przedstawił nam trudne drogi naszych przodków do odzyskania niepodległości.

Dzisiaj realizowane jest kolejne przedsięwzięcie – krótki montaż słowno – muzyczny z udziałem uczniów naszej szkoły dotyczący wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.

Agnieszka Podłucka

 

04

czerwiec

2018

+ 4-8 czerwca - wycieczka z cyklu: "Wyprawy po Polsce...- Łeba" . Kierownik wycieczki : Edyta Woźniak-Ryży

01

czerwiec

2018

+ Dzień dziecka 2018

24

maj

2018

+ Dzień matki 2018 - 11.00-12.30

18

maj

2018

+ paraolimpiada 2018

20

kwiecień

2018

+ Egzamin gimnazjalny 2018