Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

październik

2017

+ Święto Szkoły 2017

12 października 2017 roku to wyjątkowy dzień dla społeczności Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Placówka obchodzi swoje doroczne święto. Organizatorem jest jak co roku Samorząd Uczniowski. W imieniu samorządu uroczystość poprowadzili opiekunowie SU; pani Edyta Woźniak -Ryży , Anna Skiścim i pan Jerzy Jastrzębski.  Całość uroczystości przebiegała w pięknej  scenografii przygotowanej na tą okazję przez panią Kamilę Świerkowską. Jak co roku zebranych uczestników zachwyciła część artystyczna wykonana przez uczniów pod opieką pań: Barbary Toczydłowskiej-Chmiel, Anny Skiścim i Grażyny Adamczyk, Beaty Siebierskiej. Stałym punktem programu było pasowanie na ucznia. A słów przysięgi i ceremoniału uczyła ich pani Jolanta Sochala, wychowanków z przedszkola przygotowała na ten moment pani Agata Bałdyga. Nowoprzyjęci złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi uczestnikami życia szkolnego. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych pani Ewa Lewicka w swoim wystąpieniu podkreśliła szczególne sukcesy osiągnięte w ostatnim czasie.

 


Ważnym elementem uroczystości było wręczenie odznaki „Przyjaciel Naszej Szkoły”. W tym roku otrzymały to zaszczytne miano dwie osoby. Pani Barbara Retmaniak znana malarka i kierownik filii MOK w Legionowie oraz ul Targowa oraz pan Grzegorz Ziemichód, Naczelnik  Wydziału Obsługi Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni odznaką Wzorowego Ucznia, a rodzice otrzymali listy gratulacyjne.  Zasłużeni nauczyciele zostali uhonorowani nagrodą dyrektora szkoły. Pracownicy administracyjni również otrzymali nagrody.  Jak co roku prezes fundacji „Promień Słońca” w imieniu Rady i Zarządu fundacji przekazał  wraz z gorącymi życzeniami prezent dla społeczności szkolnej. Tym razem był to zestaw kolorowych niezwykle funkcjonalnych mebli do gabinetu terapii pedagogicznej Pan Norbert Drubkowski- przedstawiciel Rady Rodziców również złożył życzenia  świętującym. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego serdecznie podziękowali  wspaniałymi kwiatami dyrektor Placówki pani Ewie Lewickiej oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.


                              Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
                                                Edyta Woźniak -Ryży
                    Anna Skiścim
                                                Jerzy Jastrzębski

 

10

październik

2017

+ „Idźmy naprzód z nadzieją”- Wspomnienie o Janie Pawle II z okazji Dnia Papieskiego.

W dniu 10 października społeczność naszej Placówki uczciła pamięć Jana Pawła II uroczystą akademią ”Idźmy naprzód z nadzieją” według scenariusz nauczycielki religii pani Joanny Archutowskiej. Nadzieja nie jest tożsama z wiarą, ale jej zawsze towarzyszy. Nadaje naszej wierze żywotności i ukazuje jej końcowe rezultaty. Iść z wiara drogą  nadziei to oznacza wybrać dobre życie zgodne z nauczaniem Chrystusa. „ staję przed Wami jako świadek nadziei, świadek godności człowieka , świadek nadziei, świadek pewności, że los każdego narodu spoczywa w dłoniach miłosiernej Opatrzności.” mówił Jan Paweł II.

 


 Młodzi uczestnicy akademii w wierszach o papieżu podkreślali  jego rolę głosiciela nadziei i dobrego życia. Uczniowie Placówki podkreślali z wielkim przekonaniem, że nadzieja, którą głosił papież nie jest próżnym optymizmem, ale jest przesłanką odpowiedzialnego działania opartego na miłości do Boga. Jan Paweł II mówił „ Jako chrześcijanin muszę dać świadectwo, że fundamentem mojej nadziei jest Jezus Chrystus”. Dyrektor Placówki Ewa Lewicka i ksiądz Samuel z parafii św. Jana Kantego w Legionowie w swoich wystąpieniach na zakończenie akademii życzyli zebranym  takiej nadziei  i ufności w codziennym życiu. Aktorzy i organizatorzy otrzymali za piękne przesłanie  podziękowania. Ze łzami w oczach publiczność odśpiewała ulubioną pieśń Jana Pawła II- barkę. Scenografię do akademii opracowały panie : Kamila Świerkowska, Dorota Wójcik, Oprawę dźwiękową i prezentację przygotowała pani Katarzyna Kacprzak i Beata Bek.  
                                                                           

Jerzy Jastrzębski

 

 

09

październik

2017

+ Warsztaty fotograficzne „Jesienne liście”

9 października 2017 na prośbę uczniów naszej Placówki odbyły się warsztaty fotograficzne, które poprowadziła pani Katarzyna Różańska Leszczyńska. Warsztaty są kontynuacją spotkań w poprzednim roku szkolnym. Tematem tego  spotkania  są "Jesienne liście". Prowadząca wprowadziła uczestników w jesienny nastrój prezentując im serię własnych zdjęć. Uczestnicy podziwiali wspaniałe kolorowe zdjęcia robione przez naszego gościa podczas wyjazdów w Beskidy i nad Biebrzę. Każde zdjęcie to arcydzieło.  Świetny materiał edukacyjny. Uczniowie zastanawiali się czy można robić takie zdjęcia i czy konkretnie oni będą w stanie coś podobnego swoim aparatem uchwycić.

 

Pani Katarzyna zachęciła uczniów do sprawdzenia ich możliwości. Tłumaczyła, że każdy może robić dobre zdjęcia i nimi się cieszyć. Aby to udowodnić  fotograf zaprosiła wszystkich do zajęć praktycznych. Druga część zajęć odbyła się w ogrodzie przyszkolnym z aparatami w ręku. Świetnie  zmotywowani uczniowie z wielką ochotą poszukiwali obiektów do fotografowania. Powstało przy tej okazji wiele wspaniałych zdjęć dokumentujących  panująca kolorową jesień.  Być może kolekcja zdjęć zrobionych przez uczniów na warsztatach  z panią Dorotą Milerowicz i panią Katarzyną Różańską Leszczyńską zostanie  zaprezentowana na wystawie. Trwają rozmowy. Dziękujemy bardzo pani Katarzyno za wspaniałą lekcję i oczekujemy dalszych. Następne warsztaty już za tydzień i spotkanie z panią Moniką Kosewską. Tym razem cyfrowa obróbka zdjęć.

Jerzy Jastrzębski

09

październik

2017

+ A w Klubie Młodego Rzeźbiarza - gady i płazy!

9 października 2017 roku już po raz drugi w tym roku szkolnym odbyło się spotkanie rzeźbiarza pana Janusza Dłużniewskiego z adeptami  tej dziedziny twórczości w Klubie Młodego Rzeźbiarza w naszej Placówce.  Uczniowie wespół z Mistrzem intensywnie pracują nad grupą rzeźb płazy i gady.  Pan Janusz cierpliwie tłumaczy każdemu z uczestników zasady rzeźbienia, wykończania rzeźby. Omawia z nimi każdy detal. Odbywają się dyskusje czy je kolorować czy nie. Jeśli kolorować to za pomocą czego, farb czy użyć bejcy do drewna. Jakie to mają być kolory. Pracować trzeba rzeczywiście wydajnie, bo czas goni.  Wykonawcy chcą przedstawić swoje rzeźby na wystawie „ Malowane sercem 2017”. VI Dni Osób Niepełnosprawnych w dniu 16 listopada 2017. Widać świetną współpracę i zrozumienie w grupie. Wielkie podziękowania i wyrazy wdzięczności dla  Pana Janusza za tą chęć współpracy, cierpliwość i rozbudzanie pasji naszych uczniów. Uczestnikom warsztatów życzę udanej wystawy.


                                                                                 Jerzy Jastrzębski

 

 

 

03

październik

2017

+ Warsztaty Samorządu Uczniowskiego- Gąsiorowo 2017r.

W dniach 3, 4 i 5 października 2017r. 20 uczniów- aktywnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego  PZSiPS w Legionowie uczestniczyło w 3- dniowych warsztatach integrujących grupę.
Warsztaty odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym Młyn Gąsiorowo, podobnie jak rok wcześniej. Uczniowie uczyli się być razem, pracować razem, wygrywać i przegrywać oraz bawić się razem. Oprócz zaplanowanych przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego PZSiPS zajęć integrujący uczniów, odbyło się wiele ciekawych zajęć zorganizowanych przez animatorów ośrodka. Uczniowie realizowali program zatytułowany Święto Ziemniaka. Sami przygotowali potrawy z ziemniaków ( placki ziemniaczane, zupę ziemniaczaną , pieczone ziemniaki w ognisku) oraz  bawili się z ziemniakami ( zawody sportowe i ziemniaczane ludziki ).
Trzeciego dnia uczestnicy wycieczki  przedstawiciele SU odbyli zajęcia w  Oddziale Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Tu uczestniczyli w warsztatach pt: „Batik woskiem malowane”.

 


W imieniu uczniów dziękuję Nauczycielkom PZSiPS  -opiekunom uczniów podczas warsztatów w Gąsiorowie za to, że byłyście z nami, za to, że jak zawsze możemy na Was liczyć, za bezinteresowność i poświęcenie swojego czasu, za odpowiedzialność i wielkie serce.
W imieniu Nauczycieli dziękuję uczestnikom wycieczki – uczniom PZSiPS za wspaniałe zachowanie, za wysoką kulturę osobistą, za wspólnie spędzone chwile, które sprawiają, że jesteśmy z Was dumne.
Uczniowie, jak zawsze, godnie reprezentowali naszą Szkołę oraz środowisko osób niepełnosprawnych.


Edyta Woźniak-Ryży
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

[GALLERY]113[/GALLERY]

12

październik

2017

+ Święto Szkoły 2017

03

październik

2017

+ warsztaty przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego PZSiPS w Młynie Gąsiorowo ( 20 uczniów)-3-5.10.2017r.

01

październik

2017

+ Październik 2017r. – miesiącem Dzień dobry!!!

29

wrzesień

2017

+ WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

27

wrzesień

2017

+ udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w Radzie Pedagogicznej. Zaproszenie Dyrektora PZSiPS w Legionowie