Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

styczeń

2018

+ Nasze zdjęcia biorą udział w obchodach - 2018 Pierwszym Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Uczniowie z naszej Placówki wzięli udział w międzynarodowym konkursie fotograficznym. Zgłosiliśmy kilkadziesiąt zdjęć. Po długim okresie oczekiwania na werdykt europejskiego jury w konkursie otrzymaliśmy informację od organizatora konkursu, którą przedstawiam w całości.

 

Szanowni Państwo!!!

Chciałbym przekazać informacje dotyczące członków, którzy uczestniczyli w konkursie "Instagram Heritage". Przed świętami Bożego Narodzenia najczęściej wybierane przez internautów zdjęcia zostały przesłane do międzynarodowego jury. Niestety, te zdjęcia, które uzyskały najwięcej głosów okazały się nie najlepszej jakości, a to uniemożliwiło jury wybór 12 najlepszych do kalendarza.  Ponieważ nie można było wysłać więcej niż 600 zdjęć do jury i poprosić ich o poświęcenie dodatkowego czasu na wybranie 12 zdjęć.

Zdecydowałam, że:

Wszystkie zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia plakatów promocyjnych 2018  Rokiem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie, którzy wypełnili formularz, otrzymają cyfrowy certyfikat uczestnictwa do końca stycznia.

Co więcej, na spotkaniu, które odbyłem z Jednostką Kulturalną Komisji Europejskiej, nawiązałem do naszego konkursu na Instagramie (ponieważ właśnie wystartowali oni w jednym podobnym konkursie) i poprosili mnie o przesłanie im hashtagu, aby zobaczyć nasze zdjęcia.  Najciekawsze zdjęcia mogą zostać zamieszczone na ich oficjalnej stronie: https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pl! Myślę, że to świetne wiadomości!

Dziękuję.

 Pozdrawiam ciepło!

Irene

Ta informacja jest istotna dla społeczności szkolnej. Uczestniczymy w bardzo ważnym wydarzeniu europejskim. Gratuluję wszystkim uczestnikom z naszej Placówki oraz  pani Dorocie Milerowicz, pani Katarzynie Leszczyńskiej.

                                                                                                                       Jerzy Jastrzębski

14

grudzień

2017

+ Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów

Legionowo, dn. 14.12.2017 r.

 PZSiPS-437-58-2017

 Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów

 

 Dyrektor PZSiPS, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie informuje, że w dniach 27.12.2017 r., 28.12.2017 r., 29.12.2017 r. w Placówce mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) pracują – dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 Rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są o zgłaszanie się do wychowawcy klasy do dnia 19 grudnia  2017 r. (wtorek).

 mgr Ewa Lewicka

dyrektor PZSiPS

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

 

 

 

09

grudzień

2017

+ IV Krajowe Warsztaty Witrażu i Mozaiki Artystycznej- rodzinnie i świątecznie

W dniu 09 12.2017r., w  naszej Placówce odbyły się kolejne bo już IV Krajowe Warsztaty Witrażu i Mozaiki Artystycznej zorganizowane przez  Legionowską pracownię witrażu 12U, fundację „Promień Słońca” oraz Dawida Zborowskiego. W tych warsztatach oprócz uznanych już artystów Dawida Zborowskiego, Andrzeja Bochacza, Uli Kotarby, Marzeny Struk i Ewy Zdanowskiej wzięli   udział nowi adepci sztuki z całej Polski. Licznie stawili się również podopieczni fundacji „Promień Słońca”- uczniowie naszej Placówki z rodzinami. 

 

W sobotę uczestniczyłyśmy z córką Lidką- Karolina Chmielewska, matka,  uczestniczka warsztatów- w bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym tworzenia witrażu i mozaiki. Odbyło się ono na terenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.  W ramach wprowadzenia prowadzący  opowiedzieli nam o zasadach BHP. Następnie o technikach tworzenia witrażu i mozaiki oraz jakie tworzywo jest do tego wykorzystywane. Udało się nam wykonać małą mozaikę w kształcie kotka i witraż w kształcie dziewczynki. Warsztaty te dały nam dużo satysfakcji. Przeniosły nas w świat wyobraźni, świat barw i niespotykanych kształtów.  Byłyśmy  bardzo zaciekawione efektem końcowym. Spotkania tego typu pogłębiają wiedzę o sztuce i technice oraz wpływają korzystnie na więzy rodzinne, poprzez wspólnie spędzony czas.-podkreśliła pani Chmielewska.

Witraż Koszałek Opałek tworzony przez grupę witrażową pani  Anny Skiścim, a pod opieką artystyczną pana Andrzeja Bochacza znalazł się już na miejscu przeznaczenia i zdobi dolny korytarz. Grupa mozaikowa wyczarowała wiele wspaniałych projektów. Było rodzinnie i bardzo pracowicie.

                                                                                                   Jerzy Jastrzębski

 

05

grudzień

2017

+ Pomóżmy zwierzętom !

 

 

04

grudzień

2017

+ Międzynarodowy konkurs foto, warsztaty foto w Warszawie i poplenerowa wystawa „Pałacowa Podróż Fotograficzna” w galerii Ratusz

W dniu 4 grudnia odbyło się wielkie otwarcie wystawy Grupy Fotograficznej Migawki, której towarzyszyła wystawa naszych uczniów.  W związku z konkursem ogłoszonym przez platformę eTwinning  nasza Placówka przy współpracy wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Grupy Fotograficznej Migawki zorganizowała wyjazd do Warszawy  na  plenerowe warsztaty fotograficzne. 

 

Uczestnicy pod opieką nauczycieli pani Marceliny Makowieckiej i mojej oraz fotografów robili zdjęcia w Łazienkach i Wilanowie. Zdjęcia zostały przesłane do organizatora konkursu. Efektem dodatkowym pleneru była wystawa poplenerowa „Pałacowa Podróż Fotograficzna”. Zdjęcia  naszych uczniów towarzyszyły wystawie znakomitych fotografów z Grupy Fotograficznej Migawki. Otwarcie wystawy było wielkim wydarzeniem kulturalnym w naszym powiecie i mieście. Jest to dla nas wielki zaszczyt. Gratulujemy Krystianowi Tkaczykowi, Natalii Burkackiej, Monice Kosewskiej,  Damianowi Krasowskiemu, Damianowi Wieresce. Pani dyrektor Ewa Lewicka  podczas otwarcia wystawy gratulowała wszystkim artystom i przekazała podziękowania paniom: Dorocie Milerowicz, Katarzynie Różańskiej, Monice Kosewskiej oraz Joannie Kajdanowicz za organizację wystawy prac naszych uczniów.  Uczniowie wręczyli kwiaty. Należy dodać, że w edukacji fotograficznej naszej młodzieży  ma swój udział również pani Matylda Bojarun Durka.  Mam nadzieję, że w następnych latach będziemy mogli również uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach kulturalnych.

                                                                                           Jerzy Jastrzębski

22

grudzień

2017

+ Szkolna Wigilia

20

grudzień

2017

+ Koncert kolęd i Świąteczny Kiermasz w Atrium Ratusza Miejskiego w Legionowie

19

grudzień

2017

+ Szkolne kolędowanie 2017

20

listopad

2017

+ Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

14

listopad

2017

+ Andrzejki 2017- organizator Samorząd Uczniowski