Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

informuje o rozpoczęciu naboru na wolne miejsca w Przedszkolu Specjalnym.

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych grupach:

- grupa dla dzieci z autyzmem – 4 miejsca,

- grupa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami  sprzężonymi - 2 miejsca.

Dokumenty, składane w związku z ubieganiem się o przyjęcie do Przedszkola Specjalnego, obejmują:

- wniosek o przyjęcie do Przedszkola Specjalnego (druk do pobrania w sekretariacie PZSiPS w Legionowie),

- kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na okres wychowania przedszkolnego – poświadczona przez rodzica za zgodność z oryginałem,

- decyzja o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 - dotyczy dzieci siedmioletnich (i starszych).

Ww. dokumenty należy składać w sekretariacie PZSiPS w Legionowie w terminie: od dn. 26.03.2018 r. godzina 8.00 – do dn. 9.04.2018 r. godzina 15.00.

 

Dyrektor PZSiPS w Legionowie

mgr Ewa Lewicka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

kwiecień

2018

+ Informacja

 

 

09

kwiecień

2018

+ „BEZPIECZNY INTERNET: reaguję – informuję”

W dniu 9 kwietnia odwiedził nas Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie Pan Adam Nadworski.

Nasz gość wziął udział w szkolnym apelu, podczas którego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, zorganizowanego pod hasłem: „BEZPIECZNY INTERNET: reaguję – informuję”. Inicjatorem i patronem konkursu była Straż Miejska w Legionowie. Straż Miejska ufundowała również niezwykle atrakcyjne nagrody, które zostały wręczone autorom najciekawszych prac plastycznych.

 

Pan Adam Nadworski wręczył nagrody trzem laureatom konkursu – power bank (III miejsce), słuchawki bezprzewodowe (II miejsce), odtwarzacz DVD (I miejsce). Nasz gość pamiętał również o pozostałych uczniach, którzy przygotowali prace na konkurs. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni i otrzymali od Pana Komendanta atrakcyjne elementy odblaskowe.

Wyróżnionym i zwycięzcom konkursu plastycznego serdecznie gratulujemy.

Artystyczną oprawę naszej szkolnej uroczystości stanowiły występy uczniów. Przed społecznością szkolną zaprezentowali się wokalni soliści oraz grupa taneczna „OLE!”.

Społeczność szkolna serdecznie dziękuje Straży Miejskiej w Legionowie za zainicjowanie i patronowanie konkursowi plastycznemu. Dziękujemy za wspaniałe, bardzo atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że tak interesująca forma propagowania wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie, utrwali wśród dzieci i młodzieży prawidłowe nawyki związane z korzystaniem z nowych technologii. 

Składamy serdeczne podziękowania Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej Panu Adamowi Nadworskiemu, który swoją obecnością nadał dzisiejszemu apelowi rangę szkolnego święta, a naszym uczniom zapewnił bardzo dużo pozytywnych emocji.

Anna Grochowska

28

marzec

2018

+ Misterium Wielkanocne w Naszej Placówce oraz w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie- „Krzyż-Drzewo Kwitnące”

Nasza Placówka ze Szkołą Podstawową nr 8 w Legionowie zrealizowała wspaniałe misterium wielkanocne’ Krzyż -Drzewo Kwitnące”. Obejrzeliśmy je 28 marca 2018.  Na widowni oprócz uczniów, rodziców pracowników szkoły  ks. dziekan Lucjan Szcześniak oraz poetka, autorka wiersza tytułowego  Anna  Czachorowska. Ten wspólny projekt jest sukcesem wielu osób pań Danuty i Ewy Zalewskich, aktorów nauczycieli obu szkół i rodziców. Wspaniały spektakl na długo pozostanie w naszej pamięci. Gratulujemy i cieszymy się, że przybyło nam przyjaciół. Przytaczam trzy znamienne wypowiedzi dotyczące misterium.

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie pani Ewa Zalewska o wspólnym teatralnym przedsięwzięciu.

Wspólna realizacja przedstawienia „Krzyż – drzewo kwitnące” stała się okazją do niezwykłego spotkania uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych i Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie. To była niezwykła współpraca, bo scena zawsze łączy ludzi, mobilizuje do wspólnego działania dla realizacji jednego celu. Piękny scenariusz stworzyli nauczyciele zespołu – pani Danuta Zalewska i pan Jerzy Jastrzębski. Ten scenariusz prowadził młodych ludzi z obydwu szkół w kierunku najwyższych wartości i skłaniał do refleksji nad sensem i celem życia.

Spotkanie młodzieży było bardzo piękne i owocne, a wspaniały występ w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1WDP został bardzo dobrze przyjęty przez uczniów tej szkoły. Podkreślali oni niezwykłe przesłanie przedstawienia, zaangażowanie i autentyczność młodych wykonawców, piękną oprawę muzyczną i wspaniały klimat na scenie.

Dziękujemy naszym przyjaciołom z PZSiPS za zaproszenie nas do współpracy, która dała nam wiele przyjemności ze wspólnego odkrywania drogi, która powinna nas prowadzić przez życie.

                                                                               Ewa Zalewska

Poetka pani Anna Czachorowska o Misterium- Krzyż głównym bohaterem

 W dniu 28 marca b.r. uczestniczyłam w niezwykłym spotkaniu, którego organizatorem był Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Niezwykłym dlatego, że scenariusz, którego autorami byli Panie: Danuta Zalewska, Ewa Zalewska, poświęcony był Świętu Zmartwychwstania Pańskiego, a aktorami byli uczniowie dwóch wspaniałych szkół. Młodzież niezwykle wczuła się w swoją rolę. Recytacje wierszy, słów wiążących oraz utworów śpiewanych były wykonywane z niezwykłą empatią i wręcz miłością do wyrażanych  słów. A te piękne słowa to wiersze wybitnego poety ks. Jana Twardowskiego, barda i poety ks. Józefa Ślazyka. Dla mnie  było to niesamowite przeżycie, bo w scenariuszu pojawił się także mój wiersz „Krzyż – Drzewo Kwitnące”, będący także tytułem scenariusza. Scenariusza, którego głównym bohaterem był Krzyż. Krzyż który jest bramą Zmartwychwstania. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ten symbol hańby i poniżenia staje się wciąż symbolem odwagi, męstwa i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to co najbardziej piękne i wartościowe  w człowieku. Tak jak piękna i wspaniała była dziś nasza młodzież. Dobrana idealnie muzyka, slajdy i scenografia dopełniły sferę duchowego przeżycia. Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu, w którego realizację przyczyniło się tak wiele gorących serc. Serc kochających Jezusa Zmartwychwstałego, który mówi „ Pokój Wam” 

                                                                                Anna Czachorowska  

A ks. Józef Kazimierz Ślazyk przesłał z Włoch wszystkim uczestnikom misterium gratulacje i pozdrowienia. „Pięknie dziękuję za pamięć o mnie i gratuluję dla jego bolesnej męki hosanna hej !!!  alleluja !!! hosanna !!! dzięki ... pozdrawiam szczęść Boże !!! Krzyż trwa choć zmienia się świat ... tylko pod tym krzyżem , tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak , Polakiem ... i na rozstaju dróg , gdzie przydrożny Chrystus stał……”

                                                                                                                     Jerzy Jastrzębski

 

26

marzec

2018

+ Co to jest smog?

W dniu 26 marca gościliśmy pracownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo – Pana Pawła Budzyńskiego. Nasz gość przedstawił uczniom zagrożenia wynikające z zanieczyszczonego powietrza. Zwrócił uwagę na fakt, że zanieczyszczenie spowodowane jest działaniami człowieka, m.in. emisją pyłów z domowych urządzeń grzewczych. Palenie odpadami i używanie paliw niskiej jakości przyczynia się do powstawania smogu. Pan Paweł podkreślał wpływ smogu na samopoczucie i  zdrowie człowieka, a także opowiedział jak chronić się przed jego negatywnymi skutkami.

 

Nasz gość zaprezentował również działania podejmowane przez Urząd Miasta mające na celu zmniejszenie emisji pyłów: edukowanie mieszkańców, dofinansowanie zakupu nowych pieców, kontrole spalania w domowych kotłowniach.

Na zakończenie była możliwość zadawania pytań, na które uzyskaliśmy profesjonalne odpowiedzi.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Budzyńskiemu za przeprowadzenie interesującego i potrzebnego spotkania edukacyjnego dotyczącego smogu i jego wpływu na życie mieszkańców.

Anna Grochowska

 

20

marzec

2018

+ spotkanie autorskie z panem Krzysztofem Piersą – dziennikarzem internetowo–telewizyjnym

W dniu 20 marca 2018 r. uczniowie klas VI i VII, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, dzięki uprzejmości Pani Anny Czachorowskiej, uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panem Krzysztofem Piersą – dziennikarzem internetowo – telewizyjnym, pasjonatem gier i autorem książek: „Komputerowy ćpun i „Trener marzeń”. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie i zorganizowane zostało z okazji Tygodnia Bezpiecznego Internetu.

Iwona Zielińska

 

 

08

luty

2018

+ Szkolny bal karnawałowy- organizator Samorząd Uczniowski

07

luty

2018

+ Bal Karnawałowy w SOSz-W w Pułtusku

22

grudzień

2017

+ Szkolna Wigilia

20

grudzień

2017

+ Koncert kolęd i Świąteczny Kiermasz w Atrium Ratusza Miejskiego w Legionowie

19

grudzień

2017

+ Szkolne kolędowanie 2017