-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08

luty

2018

+ Karnawał 2018 i tłusty czwartek

8 lutego wesoło bawiliśmy się w naszej Placówce na balu Karnawał 2018. W tym dniu przypadł też i tłusty czwartek. Organizatorem tej imprezy był Samorząd Uczniowski. To uczniowie podjęli wszystkie strategiczne decyzję. Oni przygotowali muzykę, prowadzili  bal. Pomagali w przygotowaniu dekoracji oraz słodkiego poczęstunku. Większość uczestników przyszła  we wspaniałych kreacjach. Super muzyka serwowana przez szkolnych DJ, scenografia oraz mnóstwo pączków spowodowały, że uczestnicy bawili się wyśmienicie. „ Głównym  zadaniem Samorządu Uczniowskiego naszej placówki-mówiła dyrektor Ewa Lewicka -jest rozwijanie kompetencji społecznych naszych uczniów. Uczymy ich nie tylko samodzielności, umiejętności podejmowania dobrych decyzji,  ale i  współdziałania w grupie. Jak widać to działanie przynosi efekty. Bal doskonale zorganizowany przez uczniów i dla uczniów ma dla nich szczególną wartość. Większość uczestników  przebrała się. Wszyscy świetnie się bawili. Stworzyli atmosferę prawdziwego karnawału. Wszystkim życzę tak udanych bali karnawałowych jak nasz. Gratuluję Samorządowi Uczniowskiemu i dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

 

                                                                                           Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

                                                                                                           1.Edyta Woźniak Ryży

                                                                                                           2. Anna Skiścim

                                                                                                           3. Jerzy Jastrzębski

 

07

luty

2018

+ „W krainie lodu i śniegu” w Pułtusku

7 lutego 2018 delegacja Samorządu Uczniowskiego naszej Placówki udała się na bal karnawałowy do SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Przywitały  nas serdeczne uśmiechy dawno nie widzianych znajomych.  Znaleźliśmy się „W Krainie śniegu i lodu”. Taki motyw przewodni balu wybrali gospodarze. Przecudna dekoracja obrazująca myśl przewodnią podkreślała charakter spotkania. Grał znany nam uczestnikom balu zespół ”Faktor”. Bajeczna dekoracja, wspaniała muzyka, gościnność i serdeczność gospodarzy spowodowała, że czuliśmy  się  tam jak w zaczarowanej krainie.  Nasz wyjazd do Pułtuska był możliwy dzięki fundacji ”Promień Słońca”, która opłaciła przejazd.

 

                                                                                                    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

                                                                                                               Edyta Wożniak-Ryży

                                                                                                               Anna Skiścim

                                                                                                              Jerzy Jastrzebski

 

05

luty

2018

+ Jesteśmy dumni ze swojego dziedzictwa narodowego. Zdjęcia naszych uczniów już na europejskich plakatach promujących 2018 Rokiem Dziedzictwa Kulturowego Europy.

Wszystkie nasze zdjęcia wysłane na międzynarodowy konkurs eTwinning, Creative Classroom, Instagram  są już na12 plakatach w unii europejskiej. Gratulacje dla ich autorów. Podczas uroczystego apelu wszystkim uczestnikom projektu zostały wręczone europejskie certyfikaty. Padło wiele słów podziękowań. Społeczność szkolna została poinformowana o fotograficznych  dokonaniach ich kolegów. Został zaprezentowany film. Uczniowie dowiedzieli się czym jest dziedzictwo narodowe i dlaczego trzeba o nie dbać. Dlaczego należy zdobywać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego innych narodów.

                                                                                         Jerzy Jastrzębski

 

 

 

29

styczeń

2018

+ Informacja o zebraniu

UWAGA RODZICE
(PRAWNI OPIEKUNOWIE)

31 stycznia 2018 r. (środa)
odbędą się zebrania z rodzicami, (prawnymi opiekunami) uczniów

Szkoły Podstawowej z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi (klasy A i B)

i Szkoły Przysposabiającej do Pracy (klasy B).

Godzina 17.00

zebranie ogólne w stołówce szkolnej –

bezpieczeństwo dzieci/młodzieży w Internecie

znaczenie czytelnictwa w rozwoju dziecka

Po spotkaniu ogólnym
odbędą się zebrania z wychowawcami klas.

 

Zapraszamy rodziców (prawnych opiekunów) do udziału w zebraniu.

14

styczeń

2018

+ Nasze zdjęcia biorą udział w obchodach - 2018 Pierwszym Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Uczniowie z naszej Placówki wzięli udział w międzynarodowym konkursie fotograficznym. Zgłosiliśmy kilkadziesiąt zdjęć. Po długim okresie oczekiwania na werdykt europejskiego jury w konkursie otrzymaliśmy informację od organizatora konkursu, którą przedstawiam w całości.

 

Szanowni Państwo!!!

Chciałbym przekazać informacje dotyczące członków, którzy uczestniczyli w konkursie "Instagram Heritage". Przed świętami Bożego Narodzenia najczęściej wybierane przez internautów zdjęcia zostały przesłane do międzynarodowego jury. Niestety, te zdjęcia, które uzyskały najwięcej głosów okazały się nie najlepszej jakości, a to uniemożliwiło jury wybór 12 najlepszych do kalendarza.  Ponieważ nie można było wysłać więcej niż 600 zdjęć do jury i poprosić ich o poświęcenie dodatkowego czasu na wybranie 12 zdjęć.

Zdecydowałam, że:

Wszystkie zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia plakatów promocyjnych 2018  Rokiem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie, którzy wypełnili formularz, otrzymają cyfrowy certyfikat uczestnictwa do końca stycznia.

Co więcej, na spotkaniu, które odbyłem z Jednostką Kulturalną Komisji Europejskiej, nawiązałem do naszego konkursu na Instagramie (ponieważ właśnie wystartowali oni w jednym podobnym konkursie) i poprosili mnie o przesłanie im hashtagu, aby zobaczyć nasze zdjęcia.  Najciekawsze zdjęcia mogą zostać zamieszczone na ich oficjalnej stronie: https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pl! Myślę, że to świetne wiadomości!

Dziękuję.

 Pozdrawiam ciepło!

Irene

Ta informacja jest istotna dla społeczności szkolnej. Uczestniczymy w bardzo ważnym wydarzeniu europejskim. Gratuluję wszystkim uczestnikom z naszej Placówki oraz  pani Dorocie Milerowicz, pani Katarzynie Leszczyńskiej.

                                                                                                                       Jerzy Jastrzębski

08

luty

2018

+ Szkolny bal karnawałowy- organizator Samorząd Uczniowski

07

luty

2018

+ Bal Karnawałowy w SOSz-W w Pułtusku

22

grudzień

2017

+ Szkolna Wigilia

20

grudzień

2017

+ Koncert kolęd i Świąteczny Kiermasz w Atrium Ratusza Miejskiego w Legionowie

19

grudzień

2017

+ Szkolne kolędowanie 2017