Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

listopad

2017

+ Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

 

09

listopad

2017

+ Warsztaty szkoleniowe z mistrzami Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą

Dnia 09.11.2017r. uczniowie klasy II-III A gimnazjum udali się do Europejskiego Niepublicznego Gimnazjum Językowego w Legionowie aby uczestniczyć w spotkaniu z mistrzami szermierki  Aleksandrą Karp i Jarosławem Buć. Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą kultywuje nauczanie szermierki bojowej według przekazu elitarnego Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego w Budapeszcie (Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sport tanárés VívómesterképzőIntézet – SPOTI) działającego na początku XX wieku.

 

Wiedza, którą przekazali  na zajęciach pochodzi w prostej linii z Instytutu. Mistrzowie z zapałem opowiadali uczniom na czym polega patriotyzm, poszanowanie historii oraz pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Przypomnieli o naszych przodkach, którzy przez wieki walczyli-często ramię w ramię- o niepodległość Polski i Węgier. Wisienką na przysłowiowym torcie była lekcja szermierki, którą odbyliśmy wspólnie z uczniami Gimnazjum Nr 2 i Europejskiego Gimnazjum Językowego pod czujnym okiem mistrzów.      
Warsztaty niecodzienne i zakończenie ich również. Pożegnaliśmy się słowami  BOŻE CHROŃ POLSKĘ. To wystarczy aby podsumować to spotkanie…..


                                                                                                    Agnieszka Łuniewicz-Stępniak

 

 

 

03

listopad

2017

+ Spotkania warsztatowe z fotografią

Powiat Legionowski, jako organ prowadzący dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, aktywnie wspiera wszystkie działania mające na celu rozwój społeczny i artystyczny podopiecznych placówki. W trakcie dzisiejszych warsztatów fotograficznych uczniowie mieli za zadanie wykonać zdjęcia do konkursu na kalendarz w związku z udziałem w projekcie eTwinning.

 

Już po raz czwarty miałam przyjemność współpracować z młodzieżą z Powiatowego Zespołu Szkól i Placówek Specjalnych w Legionowie. Jako pracownik Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz członek Grupy Fotograficznej Migawki czerpię ogromną satysfakcję mogąc dzielić się swoją wiedzą z zakresu fotografiki z tymi wspaniałymi, młodymi ludźmi. Widzę wyraźne postępy w ich pracy, obserwuję jak rozwijają swoje umiejętności i z jaką pasją podchodzą do kolejnych wyzwań. Zaczynają mocno angażować się w fotografowanie, trudno ich dziś oderwać od aparatów, czy telefonów, którymi również wykonują zdjęcia. Nasza wycieczka do Warszawy, do Wilanowa i Łazienek Królewskich, okazała się być kolejnym trafionym pomysłem pana Jerzego Jastrzębskiego, dobrego ducha i siły napędowej działań artystycznych prowadzonych w szkole. Powiat Legionowski wesprze finansowo oraz organizacyjnie wystawę, na której zaprezentujemy zdjęcia z dzisiejszej wycieczki, a Starosta Legionowski Robert Wróbel, który bardzo popiera takie zaangażowanie pracowników, obejmie wystawę swoim patronatem.


Katarzyna Leszczyńska

Starostwo Powiatowe w Legionowie
Grupa Fotograficzna Migawki

Spotkania warsztatowe z fotografią prowadziłam z uczniami PZPS kilkakrotnie. W tym czasie podejście dzieciaków do fotografii ogromnie się zmieniło. Podczas pierwszego spotkania niektórzy bali się wziąć do ręki aparat, bo zbyt delikatny. Dziś bez oporów obsługują nie tylko aparaty kompaktowe ale też duże lustrzanki. Zmieniło się też podejście do samego fotografowania. Dzieciaki bez problemu i z zainteresowaniem wyszukują tematy do zdjęć, potrafią fajnie skomponować dobry kadr. Ich postrzeganie świata dookoła ładnie się rozwinęło, stąd pomysł wzięcia udziału w konkursie na temat Dziedzictwa Kulturowego uważam za bardzo trafiony.

Pozdrawiam
Dorota Milerowicz Grupa Fotograficzna Migawki

31

październik

2017

+ „Słowa tam nic nie znaczą” czyli nasze przesłanie na Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny  były tematem uroczystej akademii  „Słowa tam nic nie znaczą”, która miała miejsce w dniu 31 października 2017 roku w naszej Placówce. Wierszami i pieśniami w wykonaniu naszych uczniów i nauczycieli  uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli. W scenariuszu opracowanym przez panią Archutowską Joannę  znalazło się miejsce na poważne rozważania o życiu i śmierci oraz świętości człowieka. Wymowa inscenizacji, jej przesłanie jest dla nas jasne. Udajemy się na groby najbliższych, aby okazać im nasz szacunek i przywiązanie. Jak recytowała Milena” Tu jest pamięć i tutaj świeczka Tutaj napis i kwiat pozostanie Ale zmarły gdzie indziej mieszka na wieczne odpoczywanie”  Traktujemy groby jak sypialnie najbliższych. Sprzątamy je dekorujemy robimy to dla siebie  i  w nadziei, że nasi bliscy są tego świadkami i widzą, że o nich pamiętamy. Od tych, którzy zostali uznani za świętych uczymy się dróg podążania najlepszą z nich wytyczoną nam przez Boga-drogą świętości. Dekorację przygotowała pani Kamila Świerkowska, a prezentację multimedialną pani Dorota Wójcik, efekty audio pani Katarzyna Kacprzak.

                                                                    Jerzy Jastrzębski

 

 

25

październik

2017

+ III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HUMANISTYCZNY

W dniu 25.10.2017r. w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie ul. Jagiellońska 69 odbył się III Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny „Jestem dumny , że jestem Polakiem” pod patronatem Starosty Legionowskiego. 

Głównym celem konkursu humanistycznego jest propagowanie i wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia oraz ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach j.polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz integracja środowiska uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.     Konkurs przeznaczony był dla uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz uczęszczających do szkół podstawowych integracyjnych i gimnazjów  z powiatu legionowskiego.

 

Do etapu międzyszkolnego przystąpiło 23 uczniów reprezentujących szkoły z powiatu legionowskiego ( z Legionowa, Łajsk, Chotomowa, Zegrza). Uczniów wraz z opiekunami przywitała Dyrektor PZSiPS Ewa Lewicka. Po części oficjalnej rozpoczęła się rywalizacja o miano najlepszego humanisty.

Zakończeniem imprezy było wręczanie dyplomów i nagród ufundowanych przez powiat legionowski oraz Fundację „Promień Słońca” przez gościa specjalnego Wicestarostę Jerzego Zaborowskiego.

 

                                                                                                                    mgr Agnieszka Łuniewicz-Stępniak

 

 

20

listopad

2017

+ Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

14

listopad

2017

+ Andrzejki 2017- organizator Samorząd Uczniowski

12

październik

2017

+ Święto Szkoły 2017

03

październik

2017

+ warsztaty przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego PZSiPS w Młynie Gąsiorowo ( 20 uczniów)-3-5.10.2017r.

01

październik

2017

+ Październik 2017r. – miesiącem Dzień dobry!!!