Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 

w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 8.00

Uroczystość odbedzie się w sali gimnastycznej

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

czerwiec

2019

+ Niezwykłe spotkanie.

Niezwykłe spotkanie miało miejsce z niezwykłym człowiekiem w dniu 12 czerwca 2019 roku w naszej Placówce. Zawitał do nas Conrado Moreno Szypowski. Przyczyną spotkania był „Dzień  Hiszpanii” oraz trwająca nieustanie akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Po obejrzeniu krótkiego filmu o Hiszpanii uczniowie przeprowadzili prawdziwy wywiad z gościem. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się z barwnych opowiadań wielu ciekawych rzeczy o szkole hiszpańskiej, ciekawych świętach czy też o ulubionym sporcie i zainteresowaniach gościa. Conrado szybko nawiązał kontakt z publicznością. Uczył hiszpańskich słów i rozmawiał w tym języku z uczniami i nauczycielami. Na zakończenie przeczytał bajkę o kosmitach. Przyznał, że wiele razy w życiu sam się czuł tak jak kosmita. Dziękujemy gościowi za odwiedziny i wspaniale z Nim spędzony czas w naszej Placówce. Zapraszamy ponownie.

Jerzy Jastrzębski

 

 

04

czerwiec

2019

+ Witajcie kochani Uczniowie i Nauczyciele!!!

 

 

                                                                  

 

 

 

 

03

czerwiec

2019

+ Zielona Szkoła - Kaszuby, 27-31 maj 2019r.

Z pewnością to już co najmniej 15  kilkudniowa wycieczka dla uczniów PZSiPS w Legionowie, którą zorganizowałam. To również  kolejna 5-dniowa Zielona Szkoła -  wyjazd edukacyjny dla naszych uczniów. Tym razem zwiedzaliśmy Kaszuby- region Polski , fragment na mapie naszej Ojczyzny, którego jeszcze nie znaliśmy. Przez kolejne lata byliśmy i w Świnoujściu i w Piaskach, teraz  znamy już całą linię brzegową Polski .

W tym roku odkrywaliśmy Kaszuby. Kaszuby to kraina położona na północy Polski stanowiąca część Pomorza. Zamieszkują ją Kaszubi posługujący się regionalnym językiem – etnolektem. Nie jest to dzielnica historyczna, więc niełatwo wyznaczyć granice tego regionu. Kaszuby rozpościerają się od Morza Bałtyckiego na południe. Na ich obszarze znajdują się zarówno piaszczyste plaże, jak i lasy czy jeziora. Region ten bywa określany mianem „Szwajcarii Kaszubskiej” ze względu na jego walory turystyczne.

 

Podczas 5-dniowego wyjazdu zwiedziliśmy te miejsca Kaszub, w których kultywuje się tradycje i język kaszubski: Kartuzy, Hel czy Władysławowo. Podczas wielu warsztatów i zajęć edukacyjnych uczniowie zdobyli wiedzę na temat tego regionu. Byliśmy też  w Sopocie.

Uczniowie przeszli dziesiątki kilometrów i pokonali wiele schodów. Oczywiście zdobyli kolejną latarnię morską , tym razem w Rozewiu. Odbyliśmy kolejny rejs po Bałtyku. Zwiedzaliśmy nowe miejsca i poznawaliśmy ciekawych ludzi, którzy opowiadali nam historię Kaszub.

W wycieczce wzięło udział 24 uczniów PZSiPS. To całkiem  spora grupa naszych uczniów. Uważam, że kilkudniowe wyjazdy kształcą u naszych uczniów wiele umiejętności, są ważnym elementem terapii dla nich, ale również dla ich Rodziców. Dzieci uczą się współdziałania i współodpowiedzialności, rozwijają  wszystkie kompetencje kluczowe. Bardzo ważne jest podnoszenie wiary we własne siły i pokonywanie wielu barier.

Po raz kolejny udało się. Jestem szczęśliwa, ze mogę realizować moje pomysły . Dziękuję pani Dyrektor, że mi na to pozwala i , że mnie wspiera mimo wielu trudności. Dziękuję moim Koleżankom- Nauczycielkom PZSiPS , które zawsze są ze mną i z dziećmi, które nigdy nie odmawiają - za wsparcie i cudowną opiekę nad dziećmi, za ciężką pracę, która daje ogromną satysfakcję. Dziękuję Ani Godlewskiej, Ani Skiścim, Marcelinie Makowieckiej i Dorocie Wójcik. Dziękuję też  Kasi Olczak za to ,że była z nami , za wielkie serce dla dzieci i Danusi Pawłowskiej za opiekę zdrowotną.

Dziękuję dzieciom za wspólne chwile, za wdzięczność i za ich radość , która ciągle motywuje. Za to, że są tacy  wspaniali i godnie reprezentują środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nie ma miejsca i sytuacji, gdzie ich wzorowe zachowanie nie byłoby zauważone.

I dziękuję Rodzicom i Opiekunom za motywację, dobre słowo i za to, że powierzacie nam swoje największe Skarby.

Edyta Woźniak-Ryży

31

maj

2019

+ Cała Polska Czyta Dzieciom (rok szkolny 2018/2019)

Przez cały rok szkolny w naszej Placówce trwała akcja Cała Polska Czyta Dzieciom.  W listopadzie uczniowie z klas starszych (klasa 7 i 8 oraz III gimnazjum) oraz nauczyciele bibliotekarze  czytali najmłodszym wychowankom – przedszkolakom i uczniom z klas I – III SP. wiersze polskich poetów. Kolejne spotkanie z literaturą odbyło się na początku kwietnia. Tym razem uczniowie z klas                   7 i 8 (podczas apelu z okazji Święta Wiosny) przeczytali wiersze o tematyce wiosennej. Panie z biblioteki przedstawiły krótką inscenizację pt. „Żaba i jeż”.

 

Podsumowanie akcji odbyło się 30 i 31 maja 2019r .  Pierwszego dnia naszym gościem była pani Anna Czachorowska (poetka i animator kultury), która czytała  utwory księdza Jana Twardowskiego z tomiku dla dzieci „Kubek z jednym uchem”. Drugiego dnia naszym uczniom czytali: Małgorzata Janina Berwid (scenarzystka audycji TV i radiowych dla dzieci. Mama Chrzestna Kulfona i Moniki, Budzika, autorka Molików Książkowych . Pisze piosenki dla dzieci (wydała 2 płyty), recenzje.  Prowadzi w soboty, w Radiu Dla Ciebie, autorską audycję upowszechniającą kulturę i czytelnictwo pt.: – CIOTKA KSIĄŻKULA ZAPRASZA…. Jest Członkinią Rady Programowej Cała Polska Czyta Dzieciom).
Danuta Andrzejewska  (przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Legionowie, grafik), Jan Zumis (poeta, tłumacz z języka nowogreckiego i angielskiego).
Czytający zachwycili słuchaczy swoim kunsztem aktorskim i umiejętnością budowania wspaniałego klimatu. Pani Małgorzata wprowadziła nas w świat  przygód dziesięciu skarpetek, pani Danuta w świat bajek o kotach i myszach, a pan Jan czytał nam wiersze swojego autorstwa. Spotkanie rozpoczęło się nietypowo jak na tą akcję - wspaniałym występem wokalnym naszego kolejnego gościa -  Gośki Andrzejewskiej. Dziękujemy Goście  za niezapomniany występ. Wszystkim naszym wspaniałym gościom  dziękujemy za miłość do książek i podzielenie się nią z nami.

Iwona Zielińska

Jerzy Jastrzębski

 

 

27

maj

2019

+ Projekt Logopedia na 4 pory roku

W okresie wrzesień 2017 r. - maj 2019 r. w naszej Placówce realizowany był projekt Logopedia na 4 pory roku. Działania zawarte w projekcie skierowane były do wychowanków przedszkoli. Celem było promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, integracja naszych dzieci z rówieśnikami z placówki ogólnodostępnej, a przede wszystkim wspieranie rozwoju mowy dzieci i ich poprawnej artykulacji.

Do projektu została zaproszona grupa podopiecznych z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legionowie. Nasi goście, wspólnie z dziećmi z Przedszkola Specjalnego, spotykali się cyklicznie na grupowych zajęciach logopedycznych. Zajęcia odbywały się w naszym Przedszkolu.

 

W ramach projektu odbyło się siedem grupowych spotkań. Zajęcia miały charakter wspólnej zabawy, a tematyka odpowiadała aktualnej porze roku. Jesienne, zimowe, wiosenne i letnie zadania i ćwiczenia logopedyczne aktywizowały wszystkich do współpracy. Podczas zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, kształtowały prawidłowy wzorzec oddechowy, a także rozwijały słownictwo czynne i bierne. Była to też okazja, aby naszych gości zapoznać z alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji: gestami Makaton, cyfrowymi komunikatorami czy multimedialnymi aplikacjami.

Podczas ostatnich grupowych zajęć (22.05.2019 r.) nie zabrakło ćwiczeń logopedycznych, które tym razem miały wyjątkowo apetyczną - słodką oprawę. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni brawami i dyplomami, a nasze przedszkolaki otrzymały wyjątkowy prezent od swoich kolegów. Na nasze ręce zostały przekazane dwie ręcznie wykonane wspaniałe tablice manipulacyjne. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! I do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!

Organizator projektu

Izabela Rudnik

   

 

 

 

19

czerwiec

2019

+ Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 godzina 8.00

02

czerwiec

2019

+ Legionowski Dzień Dziecka 2019

27

maj

2019

+ Zielona szkoła 27-31 maja 2019

18

maj

2019

+ Plener Malarski 2019

17

maj

2019

+ Paraolimpiada 2019