Uwaga !

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

informuje, że zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzją Dyrektora PZSiPS w Legionowie

od dnia 19 kwietnia 2021 roku

podejmujemy próbę wznowienia nauki stacjonarnej dla uczniów

z klas 1-3 Szkoły Podstawowej.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w godzinach 8.00-15.00

Naukę w trybie zdalnym kontynuują uczniowie.

w klasach

4-8 Szkoły Podstawowej

oraz

1-3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Wznawiamy także stacjonarne konsultacje prowadzone dla uczniów klasy 8 A.

Konsultacje  odbywają się w czwartki w godzinach 8.00-10.30

W trybie stacjonarnym pracuje także:

- świetlica szkolna

- biblioteka szkolna

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

Informuję, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników, działalność stacjonarna Placówki prowadzona będzie z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Przypominam, że:

- przy wejściu do Placówki mierzona jest temperatura ciała uczniów,

- wszystkie osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane są do zakrywania maseczkami ust i nosa oraz dezynfekcji rą

Proszę o nie przysyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura).

 

Z poważaniem

Dyrektor PZSiPS w Legionowie

mgr Marzenna Kmieciak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Przyjmowane sa zgłoszenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych

planujących rozpocząć edukację w roku szkolnym 2021/2022

w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie:

- ​w Szkole Podstawowej ;

- w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Informacje dotyczące zasad przyjęcia znajdują się na stronie internetowej Placówki

w zakładce Aktualności - Rekrutacja 2021

Osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosków o przyjęcie do Placówki

i złożenie ich w sekretariacie PZSiPS ul. Jagiellońska 69 w Legionowie.

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela pedagog szkolny.

Tel: 22 774 27 63

Dyrektor PZSiPS w Legionowie

mgr Marzenna Kmieciak

-------------------------------------------------------------------------------

Jesteśmy na Facebooku !

Zapraszamy : PZSIPS, PRZEDSZKOLE 

08

kwiecień

2021

+ Informacja

Uwaga !

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

informuje, że od dnia 12 kwietnia 2021 roku do 18 kwietnia 2021 roku

 

klasy 1-3 Szkoły Podstawowej 

i

klasy 4-8 Szkoły Podstawowej

oraz

klasy 1-3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy

kontynuują naukę w w formie zdalnej wg dotychczasowego planu zajęć.

Przedszkole bez zmian pracuje stacjonarnie.

W tym czasie odwołane zostają konsultacje dla uczniów klasy 8A na terenie Placówki.

W trybie stacjonarnym pracuje:

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

W celu załatwienia wszystkich spraw związanych z edukacją dzieci  prosimy o kontakt  telefoniczny lub drogą e-mailową.

telefon: 22 774 27 63

e-mail: sekretariat@pzsips.legionowski.pl

Dyrektor PZSiPS w Legionowie

mgr Marzenna Kmieciak

26

marzec

2021

+ Informacja

Uwaga !

W związku z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. 

z dnia 19.03.2021r .o przerwie w dostawie wody do budynku Placówki

w dniu 29.03.2021r (poniedziałek), w godzinach 7.30 – 16.00,

 

oraz na podstawie § 2 Rozporządzenia MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69),

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69

w Legionowie zawiadamia, że w w/w dniu nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznych

i higienicznych warunków pobytu wychowanków w Przedszkolu Specjalnym, będącym

w trybie pracy stacjonarnej, z uwagi na brak bieżącej wody przez cały dzień.

Przedszkole Specjalne, w dniu 29 marca 2021r. będzie zamknięte.

                                                                                         Dyrektor PZS i PS w Legionowie  

Marzenna Kmieciak

19

marzec

2021

+ Informacja

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

 ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

informuje, że

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19,

oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w Powiecie Legionowskim,

od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku,

zawiesza naukę stacjonarną dla uczniów

z klas 1-3 Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w trybie zdalnym.

Jednocześnie informuję, że dla dzieci szkoły podstawowej specjalnej z klas 1-3,

których rodzice pracują w służbach wspierających walkę z pandemią COVID-19,

będzie możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych w świetlicy

 oraz zajęć zdalnych na terenie szkoły.

 

Od 22 marca do 11 kwietnia b.r. konsultacje prowadzone dla klas ósmych

będą kontynuowane przez platformę MS-TEAMS.

Z poważaniem

Dyrektor PZSiPS w Legionowie

mgr Marzenna Kmieciak

15

marzec

2021

+ "Nie do pary, ale razem"

 

 

15

marzec

2021

+ X Dni Osób Niepełnosprawnych „Nie do pary, ale razem” Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa

 

 

21

marzec

2021

+ "Nie do pary, ale razem" obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa

19

marzec

2021

+ X Dni Osób Niepełnosprawnych „Nie do pary, ale razem” Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa

14

październik

2020

+ Święto Szkoły 2020

01

październik

2020

+ Dzień Uśmiechu

15

wrzesień

2020

+ Międzynarodowy Dzień Kropki