DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69 w Legionowie,

serdecznie zaprasza na dzień otwarty w Przedszkolu Specjalnym ul. Jagiellońska 69 w Legionowie,

w dniu 21 marca 2018 roku (środa) w godzinach 9.30 - 11.00.

         Przedszkole Specjalne od 3 lat objęte jest Superwizją Instytutu Wspomagania  Rozwoju Dziecka w Gdańsku, repliki ośrodka w Princeton.

         W czasie dnia otwartego zostaną zaprezentowane najnowsze techniki uczenia się dzieci z autyzmem oraz sale przedszkolne.

Do dyspozycji przybyłych gości będą dostępni specjaliści pracujący w Przedszkolu.

 

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 20 marca 2018 roku pod nr tel.

(22) 774 27 63 w godz. 800-1500.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

marzec

2018

+ Realizacja programu "Karmienie dzieci z niepełnosprawnością"

Od września 2017 roku w naszym Przedszkolu realizowany jest program pod hasłem "Karmienie dzieci z niepełnosprawnością". Jego celem jest przede wszystkim propagowanie wiedzy na temat właściwego sposobu spożywania pokarmów przez dzieci z niepełnosprawnością. Realizacja programu ma również usprawnić pobieranie i spożywanie pokarmów i płynów przez dzieci objęte terapią karmienia. Osobą odpowiedzialną za program – za pracę z podopiecznymi oraz za współpracę z rodzicami - jest nauczyciel neurologopeda.

 

Uczestnikami programu są dzieci i uczniowie, którym samodzielne jedzenie, prawidłowe żucie, gryzienie i połykanie sprawia dużą trudność.

W realizację programu zaangażowani są również rodzice i wychowawcy. Biorą oni udział w systematycznych konsultacjach z neurologopedą. Realizują zalecenia, a następnie wychowawcy zbierają i przekazują informacje zwrotne związane z obserwowanymi postępami wśród dzieci.

Podopieczni objęci programem podczas każdego posiłku, wraz z nauczycielami, ćwiczą prawidłowe techniki jedzenia. Neurologopeda monitoruje postępy dzieci oraz wprowadza kolejne ćwiczenia i udziela nowych wskazówek.

W ramach programu odbyło się również szkolenie dla rodziców i nauczycieli pt. „Karmienie dzieci z niepełnosprawnością”. Osoby biorące udział w szkoleniu miały okazję przeanalizować medyczne podstawy dotyczące zaburzeń jedzenia, zapoznać się z dostępnymi pomocami do terapii karmienia, jak również przećwiczyć specjalne techniki połykania i wzmacniania mięśni gardła.

Wszystkie osoby zainteresowane programem "Karmienie dzieci z niepełnosprawnością" oraz tematyką dotycząca właściwego spożywania pokarmów proszone są o kontakt z panią Izabelą Rudnik (neurologopeda).

Izabela Rudnik

05

marzec

2018

+ BEZPIECZNY INTERNET – REAGUJĘ, INFORMUJĘ

W dniu 5 marca odbyło się spotkanie dla uczniów dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii. Pogadankę edukacyjną, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, przeprowadzili Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie: Pan Adam Nadworski i Pan Paweł Szulc. Funkcjonariusze wyjaśnili uczniom pojęcie cyberprzemocy. Omówili zagrożenia, jakie niesie bezkrytyczne korzystanie z elektronicznych mediów. Rozmawiali z uczniami na temat właściwych zachowań podczas przeglądania stron internetowych, np. portali społecznościowych czy usługowych. Szczególną uwagę zwracali na obowiązkowe informowanie rodziców lub nauczycieli o sytuacjach, które są bardzo niepokojące, np. próba wymuszenia danych osobowych, propozycje spotkania składane przez osobę poznaną w sieci itp.

 

Na zakończenie spotkania wszystkich czekała wspaniała niespodzianka: nasi goście ogłosili konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczny Internet – reaguję, informuję”. Panowie Komendanci poinformowali społeczność szkolną, że autorzy najciekawszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Fundatorem nagród dla laureatów jest Komendant Straży Miejskiej w Legionowie, pod patronatem którego zorganizowany jest konkurs.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Adamowi Nadworskiemu i Panu Pawłowi Szulcowi ze Straży Miejskiej w Legionowie za udział w spotkaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii.

Anna Grochowska

 

 

19

luty

2018

+ MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

W dniu 19 lutego uczniowie oddziału gimnazjalnego wzięli udział w warsztatach zawodowych zorganizowanych w Branżowej Szkole I Stopnia, ul Namysłowska 10 w Warszawie. Podczas warsztatów gimnazjaliści wykonywali praktyczne zadania związane z przyszłą pracą zawodową. Dzięki temu uzyskali podstawową wiedzę dotyczącą swoich potencjalnych zawodowych obowiązków. Jednocześnie młodzież uświadamiała sobie własne umiejętności i zdolności, które umożliwią zdobycie zawodu zgodnego z indywidualnym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami. Spotkanie w szkole zawodowej uświadomiło również uczniom, jak wygląda droga do zdobycia zawodu: jakie dokumenty są niezbędne w procesie rekrutacji, ile trwa cykl kształcenia, jakie przedmioty trzeba zrealizować i czym są praktyki zawodowe.

 

Taka wizyta w szkole zawodowej to dla uczniów testowanie własnych pomysłów dotyczących dorosłego życia zawodowego, ale także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania społeczności Branżowej Szkoły I Stopnia w Warszawie za zaproszenie do udziału w warsztatach.

Anna Grochowska

    

 

 

08

luty

2018

+ Karnawał 2018 i tłusty czwartek

8 lutego wesoło bawiliśmy się w naszej Placówce na balu Karnawał 2018. W tym dniu przypadł też i tłusty czwartek. Organizatorem tej imprezy był Samorząd Uczniowski. To uczniowie podjęli wszystkie strategiczne decyzję. Oni przygotowali muzykę, prowadzili  bal. Pomagali w przygotowaniu dekoracji oraz słodkiego poczęstunku. Większość uczestników przyszła  we wspaniałych kreacjach. Super muzyka serwowana przez szkolnych DJ, scenografia oraz mnóstwo pączków spowodowały, że uczestnicy bawili się wyśmienicie. „ Głównym  zadaniem Samorządu Uczniowskiego naszej placówki-mówiła dyrektor Ewa Lewicka -jest rozwijanie kompetencji społecznych naszych uczniów. Uczymy ich nie tylko samodzielności, umiejętności podejmowania dobrych decyzji,  ale i  współdziałania w grupie. Jak widać to działanie przynosi efekty. Bal doskonale zorganizowany przez uczniów i dla uczniów ma dla nich szczególną wartość. Większość uczestników  przebrała się. Wszyscy świetnie się bawili. Stworzyli atmosferę prawdziwego karnawału. Wszystkim życzę tak udanych bali karnawałowych jak nasz. Gratuluję Samorządowi Uczniowskiemu i dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

 

                                                                                           Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

                                                                                                           1.Edyta Woźniak Ryży

                                                                                                           2. Anna Skiścim

                                                                                                           3. Jerzy Jastrzębski

 

07

luty

2018

+ „W krainie lodu i śniegu” w Pułtusku

7 lutego 2018 delegacja Samorządu Uczniowskiego naszej Placówki udała się na bal karnawałowy do SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Przywitały  nas serdeczne uśmiechy dawno nie widzianych znajomych.  Znaleźliśmy się „W Krainie śniegu i lodu”. Taki motyw przewodni balu wybrali gospodarze. Przecudna dekoracja obrazująca myśl przewodnią podkreślała charakter spotkania. Grał znany nam uczestnikom balu zespół ”Faktor”. Bajeczna dekoracja, wspaniała muzyka, gościnność i serdeczność gospodarzy spowodowała, że czuliśmy  się  tam jak w zaczarowanej krainie.  Nasz wyjazd do Pułtuska był możliwy dzięki fundacji ”Promień Słońca”, która opłaciła przejazd.

 

                                                                                                    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

                                                                                                               Edyta Wożniak-Ryży

                                                                                                               Anna Skiścim

                                                                                                              Jerzy Jastrzebski

 

08

luty

2018

+ Szkolny bal karnawałowy- organizator Samorząd Uczniowski

07

luty

2018

+ Bal Karnawałowy w SOSz-W w Pułtusku

22

grudzień

2017

+ Szkolna Wigilia

20

grudzień

2017

+ Koncert kolęd i Świąteczny Kiermasz w Atrium Ratusza Miejskiego w Legionowie

19

grudzień

2017

+ Szkolne kolędowanie 2017