-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

listopad

2018

+ Terapia dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu

Do naszego przedszkola zgłasza się coraz więcej dzieci z diagnozą autyzmu. Aby zapewnić wszystkim dzieciom jak najlepszą pomoc, nasze przedszkole podjęło współpracę z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), który skutecznie od wielu lat pomaga dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Terapia, którą prowadzimy jest oparta na technikach uczenia wywodzących się ze stosowanej analizy behawioralnej, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi.

 

Każdy z naszych przedszkolaków pracuje codziennie indywidualnie z nauczycielem- terapeutą ucząc się nowych funkcjonalnych umiejętności. Proces terapeutyczny każdego dziecka jest regularnie monitorowany przez superwizora z IWRD. Nauczyciele pracujący z dziećmi posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia terapii z dziećmi z autyzmem oraz nieustannie się szkolą jeżdżąc na sympozja naukowe i  szkolenia organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Terapia, którą prowadzimy w naszym przedszkolu jest terapią całościową, co oznacza, że nauczyciele- terapeuci rozwijają wszystkie sfery rozwoju dziecka tj. komunikację, czynności poznawcze, samoobsługę, zachowania społeczne, percepcję, motorykę. W przypadku dzieci, u których pomimo intensywnej pracy nie rozwija się mowa zawsze wprowadzamy komunikację alternatywną - książki do komunikacji, aplikacje do komunikacji na tabletach. Niezwykle istotnym elementem terapii dzieci z autyzmem jest generalizacja uczonych umiejętności. Dlatego też zawsze zachęcamy rodziców do współpracy i wymiany doświadczeń. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały nam, że dobrze zaplanowany proces terapeutyczny przy współpracy wszystkich osób z najbliższego otoczenia dziecka daje szansę na rozwój i samodzielne funkcjonowanie w środowisku społecznym.

Magdalena Żukowska

30

październik

2018

+ Australijskie klimaty. W świecie kangurów. Spotkanie z pisarką Elżbietą Bednarczyk

W dniu 30 października naszą placówkę zaszczyciła swoją obecnością  znana poetka i dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej im ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie pani Anna Czachorowska, która przybyła do nas w towarzystwie pani Elżbiety Bednarczyk, autorki książeczek dla dzieci ("Kłótnia w tornistrze", "Nocne rozmowy"), wierszy ("Uśpione ogrody"), reżyserki spektakli teatralnych, tancerki, miłośniczki podróży. Pani Elżbieta 20 lat mieszka w Australii i zaprezentowała bogatą kolekcję zdjęć z swojego miejsca zamieszkania, wprowadziła nas w australijskie klimaty.

 

Dzięki pisarce i podróżniczce  nasi uczniowie znaleźli się we  pięknej słonecznej krainie pełnej cudownych roślin i egzotycznych zwierząt.  Przewodniczka nie szczędziła uczestnikom spotkania szczegółów z życia mieszkańców dalekiego kontynentu.  Dowiedzieliśmy  się, jak wygląda życie w Australii,  jakie potrawy spożywają tamtejsi mieszkańcy i jak odnoszą się do siebie.  Największe zainteresowanie wzbudziły opowieści o szkole australijskiej , mundurkach, braku prac domowych. o zabawach w czasie wolnym od zajęć. Piękna prezentacja, wspaniale wykonany taniec cygański i kankan oraz pełne uroku wiersze sprawiły, że to spotkanie należy uznać za bardzo udane.  Uczniowie podziękowali gościom gromkimi brawami i własnoręcznie wykonanymi pracami.  Do spotkania doszło dzięki pani Annie Czachorowskiej. Dziękujemy.

                                                                          Iwona Zielińska

                                                                          Jerzy Jastrzębski
 

 

29

październik

2018

+ Jesienne tonacje na lekcjach plastyki w gimnazjum

Celebrujemy jesień, jak co roku. Pielęgnujemy wrażliwość na piękno jesiennej przyrody. Po letnich wspomnieniach przyszedł czas zachwytu nad dziełem natury. Próbujemy zatrzymać chwilę na kartce papieru.

 

Pierwszy temat związany z jesienią „Lato z ptakami odchodzi...” (tytuł starej piosenki) dał nam możliwość zadumy nad corocznymi wędrówkami ptaków. Ptaki to zwiastuny wiosny i spikerzy jesieni. Oglądaliśmy zasoby Internetu: dzieła mistrzów malarstwa i urokliwe zdjęcia wykonane przez artystów amatorów.

W temacie „Piękno jesiennych kwiatów” zawarła się nieskończenie bogata oferta natury. Podziwialiśmy zdjęcia różnych gatunków jesiennych kwiatów. We wspólnej pracy każdy z uczniów mógł dodać coś od siebie. 

„Jesienne liście”, kolejny temat i skojarzenia innego rodzaju. Każdy na pewno kiedyś szedł szurając nogami po dywanie z kolorowych, szeleszczących liści. Tym razem technika wypełniania konturów liścia w wielkiej ilości kolorowych powtórzeń. Nie każdy lubi wyklejanki, więc można zastosować inną, po prostu pokolorować kredkami.  

 „Lecą z nieba kasztany...” i, jak co roku, napychamy sobie nimi kieszenie. Na naszych kartkach praca – wydzieranka. I tak jak wcześniej,  jedna praca różni się znacząco od reszty. Uczniowie posłuchali także starej piosenki pt. „Kasztany” z zasobów YouTube.

W trakcie lekcji zawsze towarzyszą nam dźwięki muzyki. Wszyscy znają już dobrze kompozycję A. Vivaldiego „Cztery pory roku”. Ponadto uczniowie usłyszeli „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie” w wykonaniu Magdy Umer, „Mimozami jesień się zaczyna” śpiewaną przez Czesława Niemena, „W żółtych płomieniach liści” Skaldów i „Idzie jesień przez park” Krzysztofa Klenczona. Piosenki te są starsze, niż nasi gimnazjaliści, a mimo to podobały im się bardzo. Niektórzy słyszeli je w domach rodzinnych.

Anna Wojtunik

        

 

 

 

 

27

październik

2018

+ Świetlica szkolna dla uczniów starszych

Świetlica szkolna dla uczniów starszych zapewnienia opiekę przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Stwarza odpowiednie warunki do odpoczynku oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań. 

 

Podczas zajęć w świetlicy szkolnej staramy się przygotowywać młodzież do czynnego udziału w życiu społecznym oraz kształtować odpowiednie postawy patriotyczne. Zajęcia prowadzone w ramach świetlicy szkolnej utrwalają i poszerzają zdobytą wiedzę podczas lekcji, zapewniają wszechstronny rozwój młodego człowieka, a także umożliwiają rozwijanie zainteresowań. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie maja możliwości poznania różnych technik plastycznych oraz rękodzielniczych. W tym roku szkolnym w sposób szczególny staramy się koncentrować na  rozwijaniu kompetencji kluczowych, przez co wywieramy wpływ na wartościowe sposoby uczenia się. Uczniowie przebywają w świetlicy pod opieką wykwalifikowanej i oddanej dzieciom kadry nauczycielskiej.

Daria Grabowska

 

 

 

26

październik

2018

+ Wio koniku!

 

Danuta Janiuk

02

listopad

2018

+ 2 listopada 2018 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

16

październik

2018

+ Apel- XVIII Dzień Papieski

12

październik

2018

+ Święto Szkoły 2018 godz. 9.30

01

październik

2018

+ Dzień Chłopaka- dyskoteka organizowana przez SU

28

wrzesień

2018

+ Apel - "Bezpieczna droga" z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej