UWAGA!

Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego

w PZSiPS ul Jagiellońska 69 w Legionowie

 

1 marca 2021 r. (poniedziałek)  godz. 8.00 - 12 marca 2021 (piątek) godz. 14.00

rozpoczynamy rekrutację

do Przedszkola Specjalnego w PZSiPS ul Jagiellońska 69 w Legionowie

na rok szkolny 2021/2022

Liczy się kolejność zgłoszeń

wymagane dokumenty

- wniosek o przyjęcie do Przedszkola  Specjalnego, TUTAJ

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane na okres edukacji przedszkolnej,

- informacja rekrutacyjna dla rodziców, TUTAJ

 

Informacje dotyczące zasad przyjęcia znajdują się na stronie internetowej Placówki

w zakładce Aktualności - Rekrutacja 2021

Osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosków o przyjęcie ze strony internetowej PZSiPS lub w siedzibie Placówki

i złożenie ich w sekretariacie PZSiPS ul. Jagiellońska 69 w Legionowie.

 

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela pedagog szkolny.

Tel: 22 774 27 63

 

Dyrektor PZSiPS w Legionowie

mgr Marzenna Kmieciak

UWAGA!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń dzieci i uczniów niepełnosprawnych

planujących rozpocząć edukację w roku szkolnym 2021/2022

w placówkach działających w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie:

- w Przedszkolu Specjalnym;

- ​w Szkole Podstawowej ;

- w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Informacje dotyczące zasad przyjęcia znajdują się na stronie internetowej Placówki

w zakładce Aktualności - Rekrutacja 2021

Osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosków o przyjęcie do Placówki

i złożenie ich w sekretariacie PZSiPS ul. Jagiellońska 69 w Legionowie.

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela pedagog szkolny.

Tel: 22 774 27 63

 

Dyrektor PZSiPS w Legionowie

mgr Marzenna Kmieciak

 

-------------------------------------------------------------------------------

Jesteśmy na Facebooku !

Zapraszamy : PZSIPS, PRZEDSZKOLE 

15

luty

2021

+ ANEKS DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ -TEAMS

ANEKS DO REGULAMINU    KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ -TEAMS

W PZSIPS UL. JAGIELLOŃSKA 69 W LEGIONOWIE    OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 17 LUTEGO 2021R.

DLA UCZNIÓW Z KLAS „B”

 

Organizacja lekcji wirtualnych z wykorzystaniem platformy Teams

Zajęcia lekcyjne będą prowadzone w czasie rzeczywistym wg następujących zasad:

■ podczas lekcji online uczniowie mają obowiązek mieć włączoną kamerę i zalogować się używając własnego konta,

■ obecność uczniów podczas lekcji online będzie sprawdzana i odnotowywana w dzienniku zgodnie ze stanem faktycznym, tak jak w przypadku zajęć realizowanych w szkole (obecny/ nieobecny), po 5 minutach od rozpoczęcia zajęć nauczyciel pobierze z platformy listę obecności,

lekcja wirtualna trwa 30 minut

Decyzję o czasie trwania lekcji podejmuje każdorazowo nauczyciel,

■ informacje o terminie zajęć on-line będą umieszczone w kalendarzu Teams najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie,

■ uczniowie powinni mieć dostęp do urządzeń wyposażonych w kamerę, mikrofon, ekran i klawiaturę.

■  z aplikacji Teams można korzystać także na telefonie komórkowym.

08

luty

2021

+ Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego w PZSiPS w Legionowie

 

18

styczeń

2021

+ Nauczanie zdalne i stacjonarne

UWAGA!

Zgodnie z projektem rozporządzenia MEiN oraz wytycznymi GIS-u, oraz MZ.

Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3;

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

informuje,

 

że od 18 stycznia 2021 roku

klasy 1-3 Szkoły Podstawowej

wznawiają  naukę w trybie stacjonarnym.

Zajęcia dydaktyczne na terenie Placówki odbywać się będą 

zgodnie z  nowym planem lekcji ( załącznik nr 1)

Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej

oraz

1-3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy

kontynuują naukę w trybie zdalnym.

W dniu 18 stycznia 2021 roku  wznawia pracę w trybie stacjonarnym:

- świetlica szkolna

- biblioteka szkolna

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

Rodziców i opiekunów prawnych uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej

prosimy o pilny kontakt telefoniczny z Placówką

w celu potwierdzenia korzystania ze stołówki szkolnej.

Tel: 22 774 27 63

NOWY PLAN LEKCJI - załącznik nr 1 kliknij TUTAJ

21

grudzień

2020

+ świąteczne życzenia

 

10

grudzień

2020

+ Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/. przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.
Więcej na ten temat przeczytać można
na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

 

 

14

październik

2020

+ Święto Szkoły 2020

01

październik

2020

+ Dzień Uśmiechu

15

wrzesień

2020

+ Międzynarodowy Dzień Kropki

01

wrzesień

2020

+ Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

26

czerwiec

2020

+ Zakończenie roku szkolnego 2019/2020