-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

marzec

2019

+ Dzień otwarty w Przedszkolu Specjalnym w PZSiPS w Legionowie.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie serdecznie zaprasza do udziału w dniu otwartym w Przedszkolu Specjalnym w PZSiPS
w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4.04.2019 r. (czwartek) w godzinach 9.30 – 11.00. Podczas dnia otwartego zostanie zaprezentowana oferta edukacyjna Przedszkola, m.in. zasady przyjęcia
do Przedszkola, organizacja pracy Przedszkola, wykorzystywane metody pracy, zajęcia dodatkowe.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 2.04.2019 r. (wtorek) – telefonicznie
w sekretariacie Placówki: (22) 774 27 63.

mgr Ewa Lewicka

dyrektor PZSiPS

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

 

 

13

marzec

2019

+ NIE DO PARY, ALE RAZEM.

Już wkrótce – 21- go marca - w naszej Placówce obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.

Samorząd Uczniowski Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych zaprasza do wspólnych obchodów tego dnia i do wspólnej akcji pt: „Nie do pary, ale razem”. Dołączcie do nas - załóżcie dwie różne, kolorowe skarpetki. Zachęcamy do okazywania solidarności z osobami z Zespołem Downa i budowania postawy tolerancji.

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Co roku w tym dniu dzieje się bardzo dużo, szereg wydarzeń ma na celu promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.  

W ten wyjątkowy dzień zachęcamy do założenia skarpetek – najlepiej trzech (bo przecież w Zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze) i w różnych, wesołych kolorach! Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par.
Jeśli jednak skarpetki to dla was za mało – załóżcie kolorowe ubrania. Kolory przewodnie tego wyjątkowego dla nas dnia to granatowy i czerwony.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 Edyta Woźniak-Ryży

 

 

12

marzec

2019

+ OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ MATEMATYKI „MATEMATYKA DZIKA”

12 marca 2019 roku uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych świętowali Ogólnopolski Dzień Matematyki. W tym roku hasłem przewodnim było „Matematyka dzika”, a więc pytania związane z dziką przyrodą w Polsce. Zadania matematyczne prezentowane były w postaci interaktywnej prezentacji w formacie Microsoft PowerPoint. Celem działań było udowodnienie, że rozwiązywanie zadań może sprawiać przyjemność i być świetną zabawą. Otwarte umysły i chęć do zabawy sprawiły, że wszystkie zespoły bardzo zaangażowały się do pracy i, co ważniejsze, robiły to z wielką ochotą.

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali zaświadczenie oraz upominek ufundowany przez Fundację Promień Słońca.

 Iwona Kondraciuk, Anna Smolińska

 

11

marzec

2019

+ Dzień Matematyki.

Obchodź z nami ogólnopolski Dzień Matematyki.

 

Dołącz do tysięcy uczestników.

Baw się matematyką.

 

 

08

marzec

2019

+ DBAJMY O CZYSTE POWIETRZE

W dniu 8 marca 2019 r. naszą Placówkę odwiedził Pracownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo – Pan Paweł Budzyński. Tematem spotkania z uczniami był smog oraz zasady aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, czyli co może zrobić każdy z nas, aby przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

 

Nasz gość przypomniał słuchaczom czym jest smog oraz co jest jego źródłem. Podkreślał, że zanieczyszczenia emitowane przez samochody, zakłady przemysłowe i piece palone węglem wywierają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Smog wpływa bowiem na nasz układ oddechowy, nerwowy i krwionośny. Niepokojącymi objawami może być np. ból głowy, ból gardła, kaszel, a także pogorszenie odporności, co zwiększa podatność na choroby i powtarzające się infekcje. Szczególnie niebezpieczne jest palenie śmieci w przydomowych piecach, np. butelek typu PET czy worków foliowych – tego typu zachowanie jest karane, a kontrolę w zakresie palenia śmieci prowadzą wyznaczone do tego służby.

Pan  Paweł Budzyński zaprezentował również działania podejmowane przez Urząd Miasta mające na celu zmniejszenie emisji pyłów: edukowanie mieszkańców, dofinansowanie zakupu nowych pieców, kontrole spalania w domowych kotłowniach.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Budzyńskiemu za przeprowadzenie interesującego i potrzebnego spotkania edukacyjnego dotyczącego smogu i jego wpływu na życie każdego człowieka.

Anna Grochowska

 

 

 

21

marzec

2019

+ Już wkrótce w naszej Placówce obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.

18

luty

2019

+ Bal Karnawałowo-Walentynkowy ze względu na żałobę narodową przeniesiony na poniedziałek 18 lutego w godz. 9.30-12.30. Poczęstunek od Samorządu Uczniowskiego i od Fundacji Promień Słońca.

14

luty

2019

+ Walentynki - ubieramy się na kolor czerwony, wspólne zdjęcie o godz. 10.30 i słodka nagroda od Samorządu Uczniowskiego.

18

styczeń

2019

+ apel "Bezpieczne ferie 2019" godz.10.30

11

styczeń

2019

+ spotkanie - bezpieczeństwo w Internecie godz.10.30