Dyrektor PZSiPS zawiadamia, że nie posiada żadnych potwierdzonych informacji

dotyczących przejścia uczniów klas 4-8 i uczniów ze szkół ponadpodstawowych na nauczanie w trybie zdalnym

(z wyjątkiem informacji medialnych przekazanych w dniu wczorajszym

Na obecną chwilę (godz. 15.00) nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów z MEiN i MKO.

W związku z tym, że za 2 dni zaczynamy ferie zimowe - w porozumieniu z wicedyrektorami Placówki,

zdecydowałyśmy, że czwartek i piątek jest dniem pracy stacjonarnej.

Będziemy z uwagą śledzić przyrost zakażeń osób na COVID-19 w kraju w ciągu ferii zimowych

i w zależności od sytuacji poinformujemy Państwa o naszych decyzjach.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Jesteśmy na Facebooku !

Zapraszamy : PZSIPS, PRZEDSZKOLE 

--------------------------------------------------------------------------

22

grudzień

2021

+ Życzenia

 

 

16

grudzień

2021

+ Ogłoszenie

Ogłoszenie

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

oraz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 2301)

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie informuje, że

w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

zajęcia dydaktyczne w PZSiPS w Legionowie

odbywają się w trybie stacjonarnym.

 

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego

od 23 do 31 grudnia 2021 r. trwa zimowa przerwa świąteczna.

 

Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest w naszej Placówce

dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

W tym dniu na terenie PZSiPS  w Legionowie zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów Szkoły Podstawowej, których rodzice zgłoszą taką potrzebę w terminie do 21 grudnia 2021 roku.

W tym dniu na terenie PZSiPS  w Legionowie zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów Szkoły Podstawowej, których rodzice zgłoszą taką potrzebę w terminie do 21 grudnia 2021 roku.

 

Dyrektor PZSiPS w Legionowie

mgr Marzenna Kmieciak       

15

listopad

2021

+ Październik - międzynarodowym miesiącem AAC

Październik jest międzynarodowym miesiącem AAC – Komunikacji Alternatywnej. W naszej placówce w dniach 25-29 października przeprowadzona została akcja AAC polegająca na wykonaniu z uczniami oraz młodzieżą szkolną prezentacji multimedialnych oraz książeczek tematycznych z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji (symbole obrazkowe, gesty Makaton). Każda klasa przygotowywała materiały oraz prezentowała je w swojej klasie.

 

  

    

 

10

listopad

2021

+ Akademia 11 listopada "Małymi krokami ku wolności" PZSIPS w Legionowie 2021

10 listopada o godzinie 11.11 jak większość szkół w kraju , społeczność szkolna PZSiPS uroczystym odśpiewaniem ,, Mazurka Dąbrowskiego” rozpoczęła świętowanie 103 rocznicy odzyskania  przez Polskę niepodległości. Uczniowie   starszych klas szkoły podstawowej przybliżyli wszystkim wydarzenia , które doprowadziły do tego, że nasz kraj po 123 latach prześladowań  odzyskał suwerenność . Podczas przedstawienia ,,artyści” zaprezentowali  wszystkim   kolejne rozbiory, zrywy niepodległościowe, wybuch I wojny światowej,  nadzieje Polaków na odzyskanie wolności oraz wydarzenia, które doprowadziły do  powrotu Polski  na mapę Europy jako niepodległy, suwerenny kraj. Na scenie pojawili się kolejno  zaborcy, powstańcy oraz żołnierze z Marszałkiem Piłsudskim na czele. Historyczna narracja przeplatana była pieśniami patriotycznymi  w wykonaniu chóru szkolnego – były wśród nich ,, Rota”, ,, Wojenko, wojenko”, ,, Brygada” .  Pojawiła się  również grupa taneczna , która zaprezentowała  polski taniec narodowy kujawiak  do utworu ,,Czerwone jabłuszko„.

Uczniowie  bardzo angażowali się  w występy, które  pozwoliły im zaprezentować swoje umiejętności,  podnieść samoocenę , uwierzyć we własne siły oraz co równie ważne kształtowały postawy patriotyczne i obywatelskie.

                                                                      Agnieszka Podłucka

 

zapraszamy do GALERII

 

 

29

październik

2021

+ Małymi krokami do nieba...

Małymi krokami do nieba .....Pod takim hasłem nasi uczniowie  przygotowali występ z okazji  Dnia Wszystkich Świętych i  Zadusznego. Mogliśmy obejrzeć pochód  Świętych, w który nasi uczniowie wcieli się poprzez strój, prezentację i ruch.  Na zakończenie apelu  wspólnie odśpiewaliśmy  utwór Arki Noego "Święty uśmiechnięty". Dziękujemy Wszystkim za udział i pomoc w przygotowaniu tej ważnej  uroczystości w roku szkolnym . Katechetki z PZSiPS.

 

zapraszamy do GALERII

 

 

26

styczeń

2022

+ Dzień z Karnawałem

25

listopad

2021

+ Dzień w Muzeum Historycznym w Legionowie

19

listopad

2021

+ Wystawa "sercem malowane 2021"

29

wrzesień

2021

+ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29

wrzesień

2021

+ Dzień Chłopaka 2021